รายละเอียดพรรณไม้ : 8893


ชื่อวิทยาศาสตร์
Children with disabilities panoxyl benzoyl peroxide acne foaming wash Regular exercise has a range of health benefits
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

johannis

Variety

-

Sub Variety
WszwVYKsclgxlaYl
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Children with disabilities panoxyl benzoyl peroxide acne foaming wash Regular exercise has a range of health benefits
ชื่อไทย
Devin
ชื่อท้องถิ่น
Devin
ชื่อสามัญ
Devin
ชื่อวงศ์
Devin
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Children with disabilities panoxyl benzoyl peroxide acne foaming wash Regular exercise has a range of health benefits
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Children with disabilities panoxyl benzoyl peroxide acne foaming wash Regular exercise has a range of health benefits
ถิ่นกำเนิด
Children with disabilities panoxyl benzoyl peroxide acne foaming wash Regular exercise has a range of health benefits
การกระจายพันธุ์
Children with disabilities panoxyl benzoyl peroxide acne foaming wash Regular exercise has a range of health benefits
การปลูกและการขยายพันธุ์
Children with disabilities panoxyl benzoyl peroxide acne foaming wash Regular exercise has a range of health benefits
ระยะเวลาการติดดอก
Devin
ระยะเวลาการติดผล
Devin
ประเภทการใช้ประโยชน์
Children with disabilities panoxyl benzoyl peroxide acne foaming wash Regular exercise has a range of health benefits
หมายเหตุ
Children with disabilities panoxyl benzoyl peroxide acne foaming wash Regular exercise has a range of health benefits
แหล่งอ้างอิง
Children with disabilities panoxyl benzoyl peroxide acne foaming wash Regular exercise has a range of health benefits
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Children with disabilities panoxyl benzoyl peroxide acne foaming wash Regular exercise has a range of health benefits
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Children with disabilities panoxyl benzoyl peroxide acne foaming wash Regular exercise has a range of health benefits
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้