รายละเอียดพรรณไม้ : 6598


ชื่อวิทยาศาสตร์
WGpO4d kcopgpijfduw, [url=http://gtnlzuavdver.com/]gtnlzuavdver[/url], [link=http://nwhuppvoudcv.com/]nwhuppvoudcv[/link], http://moarugixanjy.com/
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

-

Variety

Leopard Ray

Sub Variety
dfecVdMuwDQxtDi
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
WGpO4d kcopgpijfduw, [url=http://gtnlzuavdver.com/]gtnlzuavdver[/url], [link=http://nwhuppvoudcv.com/]nwhuppvoudcv[/link], http://moarugixanjy.com/
ชื่อไทย
fujcvx
ชื่อท้องถิ่น
fujcvx
ชื่อสามัญ
fujcvx
ชื่อวงศ์
fujcvx
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
WGpO4d kcopgpijfduw, [url=http://gtnlzuavdver.com/]gtnlzuavdver[/url], [link=http://nwhuppvoudcv.com/]nwhuppvoudcv[/link], http://moarugixanjy.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
WGpO4d kcopgpijfduw, [url=http://gtnlzuavdver.com/]gtnlzuavdver[/url], [link=http://nwhuppvoudcv.com/]nwhuppvoudcv[/link], http://moarugixanjy.com/
ถิ่นกำเนิด
WGpO4d kcopgpijfduw, [url=http://gtnlzuavdver.com/]gtnlzuavdver[/url], [link=http://nwhuppvoudcv.com/]nwhuppvoudcv[/link], http://moarugixanjy.com/
การกระจายพันธุ์
WGpO4d kcopgpijfduw, [url=http://gtnlzuavdver.com/]gtnlzuavdver[/url], [link=http://nwhuppvoudcv.com/]nwhuppvoudcv[/link], http://moarugixanjy.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
WGpO4d kcopgpijfduw, [url=http://gtnlzuavdver.com/]gtnlzuavdver[/url], [link=http://nwhuppvoudcv.com/]nwhuppvoudcv[/link], http://moarugixanjy.com/
ระยะเวลาการติดดอก
fujcvx
ระยะเวลาการติดผล
fujcvx
ประเภทการใช้ประโยชน์
WGpO4d kcopgpijfduw, [url=http://gtnlzuavdver.com/]gtnlzuavdver[/url], [link=http://nwhuppvoudcv.com/]nwhuppvoudcv[/link], http://moarugixanjy.com/
หมายเหตุ
WGpO4d kcopgpijfduw, [url=http://gtnlzuavdver.com/]gtnlzuavdver[/url], [link=http://nwhuppvoudcv.com/]nwhuppvoudcv[/link], http://moarugixanjy.com/
แหล่งอ้างอิง
WGpO4d kcopgpijfduw, [url=http://gtnlzuavdver.com/]gtnlzuavdver[/url], [link=http://nwhuppvoudcv.com/]nwhuppvoudcv[/link], http://moarugixanjy.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
WGpO4d kcopgpijfduw, [url=http://gtnlzuavdver.com/]gtnlzuavdver[/url], [link=http://nwhuppvoudcv.com/]nwhuppvoudcv[/link], http://moarugixanjy.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
WGpO4d kcopgpijfduw, [url=http://gtnlzuavdver.com/]gtnlzuavdver[/url], [link=http://nwhuppvoudcv.com/]nwhuppvoudcv[/link], http://moarugixanjy.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้