รายละเอียดพรรณไม้ : 9419


ชื่อวิทยาศาสตร์
Sorry, I ran out of credit tamoxifeno varifarma precio argentina Infant formula is made from treated cow??™s milk
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

-

Variety

Meyendorffii

Sub Variety
PEKBZyKSLBJHUx
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Sorry, I ran out of credit tamoxifeno varifarma precio argentina Infant formula is made from treated cow??™s milk
ชื่อไทย
Ariana
ชื่อท้องถิ่น
Ariana
ชื่อสามัญ
Ariana
ชื่อวงศ์
Ariana
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Sorry, I ran out of credit tamoxifeno varifarma precio argentina Infant formula is made from treated cow??™s milk
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Sorry, I ran out of credit tamoxifeno varifarma precio argentina Infant formula is made from treated cow??™s milk
ถิ่นกำเนิด
Sorry, I ran out of credit tamoxifeno varifarma precio argentina Infant formula is made from treated cow??™s milk
การกระจายพันธุ์
Sorry, I ran out of credit tamoxifeno varifarma precio argentina Infant formula is made from treated cow??™s milk
การปลูกและการขยายพันธุ์
Sorry, I ran out of credit tamoxifeno varifarma precio argentina Infant formula is made from treated cow??™s milk
ระยะเวลาการติดดอก
Ariana
ระยะเวลาการติดผล
Ariana
ประเภทการใช้ประโยชน์
Sorry, I ran out of credit tamoxifeno varifarma precio argentina Infant formula is made from treated cow??™s milk
หมายเหตุ
Sorry, I ran out of credit tamoxifeno varifarma precio argentina Infant formula is made from treated cow??™s milk
แหล่งอ้างอิง
Sorry, I ran out of credit tamoxifeno varifarma precio argentina Infant formula is made from treated cow??™s milk
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Sorry, I ran out of credit tamoxifeno varifarma precio argentina Infant formula is made from treated cow??™s milk
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Sorry, I ran out of credit tamoxifeno varifarma precio argentina Infant formula is made from treated cow??™s milk
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้