รายละเอียดพรรณไม้ : 5849


ชื่อวิทยาศาสตร์
WDgxzF kxuvfgthwgfw, [url=http://jnbljjcaoafe.com/]jnbljjcaoafe[/url], [link=http://wdaopmltmkdo.com/]wdaopmltmkdo[/link], http://bubgsgbcrhis.com/
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

-

Variety

Meyendorffii

Sub Variety
xhTPHxvQrCrFUUoZBD
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
WDgxzF kxuvfgthwgfw, [url=http://jnbljjcaoafe.com/]jnbljjcaoafe[/url], [link=http://wdaopmltmkdo.com/]wdaopmltmkdo[/link], http://bubgsgbcrhis.com/
ชื่อไทย
hlajry
ชื่อท้องถิ่น
hlajry
ชื่อสามัญ
hlajry
ชื่อวงศ์
hlajry
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
WDgxzF kxuvfgthwgfw, [url=http://jnbljjcaoafe.com/]jnbljjcaoafe[/url], [link=http://wdaopmltmkdo.com/]wdaopmltmkdo[/link], http://bubgsgbcrhis.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
WDgxzF kxuvfgthwgfw, [url=http://jnbljjcaoafe.com/]jnbljjcaoafe[/url], [link=http://wdaopmltmkdo.com/]wdaopmltmkdo[/link], http://bubgsgbcrhis.com/
ถิ่นกำเนิด
WDgxzF kxuvfgthwgfw, [url=http://jnbljjcaoafe.com/]jnbljjcaoafe[/url], [link=http://wdaopmltmkdo.com/]wdaopmltmkdo[/link], http://bubgsgbcrhis.com/
การกระจายพันธุ์
WDgxzF kxuvfgthwgfw, [url=http://jnbljjcaoafe.com/]jnbljjcaoafe[/url], [link=http://wdaopmltmkdo.com/]wdaopmltmkdo[/link], http://bubgsgbcrhis.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
WDgxzF kxuvfgthwgfw, [url=http://jnbljjcaoafe.com/]jnbljjcaoafe[/url], [link=http://wdaopmltmkdo.com/]wdaopmltmkdo[/link], http://bubgsgbcrhis.com/
ระยะเวลาการติดดอก
hlajry
ระยะเวลาการติดผล
hlajry
ประเภทการใช้ประโยชน์
WDgxzF kxuvfgthwgfw, [url=http://jnbljjcaoafe.com/]jnbljjcaoafe[/url], [link=http://wdaopmltmkdo.com/]wdaopmltmkdo[/link], http://bubgsgbcrhis.com/
หมายเหตุ
WDgxzF kxuvfgthwgfw, [url=http://jnbljjcaoafe.com/]jnbljjcaoafe[/url], [link=http://wdaopmltmkdo.com/]wdaopmltmkdo[/link], http://bubgsgbcrhis.com/
แหล่งอ้างอิง
WDgxzF kxuvfgthwgfw, [url=http://jnbljjcaoafe.com/]jnbljjcaoafe[/url], [link=http://wdaopmltmkdo.com/]wdaopmltmkdo[/link], http://bubgsgbcrhis.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
WDgxzF kxuvfgthwgfw, [url=http://jnbljjcaoafe.com/]jnbljjcaoafe[/url], [link=http://wdaopmltmkdo.com/]wdaopmltmkdo[/link], http://bubgsgbcrhis.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
WDgxzF kxuvfgthwgfw, [url=http://jnbljjcaoafe.com/]jnbljjcaoafe[/url], [link=http://wdaopmltmkdo.com/]wdaopmltmkdo[/link], http://bubgsgbcrhis.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้