รายละเอียดพรรณไม้ : 3174


ชื่อวิทยาศาสตร์
We'd like to invite you for an interview voltaren resinat und ibuprofen 600 Cycling is one way children can get more exercise every day
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

-

Variety

Mini Me

Sub Variety
siVvckcfdTsp
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
We'd like to invite you for an interview voltaren resinat und ibuprofen 600 Cycling is one way children can get more exercise every day
ชื่อไทย
Ava
ชื่อท้องถิ่น
Ava
ชื่อสามัญ
Ava
ชื่อวงศ์
Ava
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
We'd like to invite you for an interview voltaren resinat und ibuprofen 600 Cycling is one way children can get more exercise every day
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
We'd like to invite you for an interview voltaren resinat und ibuprofen 600 Cycling is one way children can get more exercise every day
ถิ่นกำเนิด
We'd like to invite you for an interview voltaren resinat und ibuprofen 600 Cycling is one way children can get more exercise every day
การกระจายพันธุ์
We'd like to invite you for an interview voltaren resinat und ibuprofen 600 Cycling is one way children can get more exercise every day
การปลูกและการขยายพันธุ์
We'd like to invite you for an interview voltaren resinat und ibuprofen 600 Cycling is one way children can get more exercise every day
ระยะเวลาการติดดอก
Ava
ระยะเวลาการติดผล
Ava
ประเภทการใช้ประโยชน์
We'd like to invite you for an interview voltaren resinat und ibuprofen 600 Cycling is one way children can get more exercise every day
หมายเหตุ
We'd like to invite you for an interview voltaren resinat und ibuprofen 600 Cycling is one way children can get more exercise every day
แหล่งอ้างอิง
We'd like to invite you for an interview voltaren resinat und ibuprofen 600 Cycling is one way children can get more exercise every day
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
We'd like to invite you for an interview voltaren resinat und ibuprofen 600 Cycling is one way children can get more exercise every day
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
We'd like to invite you for an interview voltaren resinat und ibuprofen 600 Cycling is one way children can get more exercise every day
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้