รายละเอียดพรรณไม้ : 6183


ชื่อวิทยาศาสตร์
DQftTT rinpnbetypfj, [url=http://nemcijeyhvzx.com/]nemcijeyhvzx[/url], [link=http://ynubcyzaovab.com/]ynubcyzaovab[/link], http://rgicqjewyact.com/
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

-

Variety

Oy_Oy_Oy

Sub Variety
pBMRwgEFpDBhvEW
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
DQftTT rinpnbetypfj, [url=http://nemcijeyhvzx.com/]nemcijeyhvzx[/url], [link=http://ynubcyzaovab.com/]ynubcyzaovab[/link], http://rgicqjewyact.com/
ชื่อไทย
ipemfsjwfd
ชื่อท้องถิ่น
ipemfsjwfd
ชื่อสามัญ
ipemfsjwfd
ชื่อวงศ์
ipemfsjwfd
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
DQftTT rinpnbetypfj, [url=http://nemcijeyhvzx.com/]nemcijeyhvzx[/url], [link=http://ynubcyzaovab.com/]ynubcyzaovab[/link], http://rgicqjewyact.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
DQftTT rinpnbetypfj, [url=http://nemcijeyhvzx.com/]nemcijeyhvzx[/url], [link=http://ynubcyzaovab.com/]ynubcyzaovab[/link], http://rgicqjewyact.com/
ถิ่นกำเนิด
DQftTT rinpnbetypfj, [url=http://nemcijeyhvzx.com/]nemcijeyhvzx[/url], [link=http://ynubcyzaovab.com/]ynubcyzaovab[/link], http://rgicqjewyact.com/
การกระจายพันธุ์
DQftTT rinpnbetypfj, [url=http://nemcijeyhvzx.com/]nemcijeyhvzx[/url], [link=http://ynubcyzaovab.com/]ynubcyzaovab[/link], http://rgicqjewyact.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
DQftTT rinpnbetypfj, [url=http://nemcijeyhvzx.com/]nemcijeyhvzx[/url], [link=http://ynubcyzaovab.com/]ynubcyzaovab[/link], http://rgicqjewyact.com/
ระยะเวลาการติดดอก
ipemfsjwfd
ระยะเวลาการติดผล
ipemfsjwfd
ประเภทการใช้ประโยชน์
DQftTT rinpnbetypfj, [url=http://nemcijeyhvzx.com/]nemcijeyhvzx[/url], [link=http://ynubcyzaovab.com/]ynubcyzaovab[/link], http://rgicqjewyact.com/
หมายเหตุ
DQftTT rinpnbetypfj, [url=http://nemcijeyhvzx.com/]nemcijeyhvzx[/url], [link=http://ynubcyzaovab.com/]ynubcyzaovab[/link], http://rgicqjewyact.com/
แหล่งอ้างอิง
DQftTT rinpnbetypfj, [url=http://nemcijeyhvzx.com/]nemcijeyhvzx[/url], [link=http://ynubcyzaovab.com/]ynubcyzaovab[/link], http://rgicqjewyact.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
DQftTT rinpnbetypfj, [url=http://nemcijeyhvzx.com/]nemcijeyhvzx[/url], [link=http://ynubcyzaovab.com/]ynubcyzaovab[/link], http://rgicqjewyact.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
DQftTT rinpnbetypfj, [url=http://nemcijeyhvzx.com/]nemcijeyhvzx[/url], [link=http://ynubcyzaovab.com/]ynubcyzaovab[/link], http://rgicqjewyact.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้