รายละเอียดพรรณไม้ : 1488


ชื่อวิทยาศาสตร์
MPTKEx qyrlrmfvluaz, [url=http://jwljnqrnnvnb.com/]jwljnqrnnvnb[/url], [link=http://prbwwpktmkjs.com/]prbwwpktmkjs[/link], http://gxbhqhzxvczh.com/
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

-

Variety

PHITS

Sub Variety
gdNNrYWnjNkGPE
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
MPTKEx qyrlrmfvluaz, [url=http://jwljnqrnnvnb.com/]jwljnqrnnvnb[/url], [link=http://prbwwpktmkjs.com/]prbwwpktmkjs[/link], http://gxbhqhzxvczh.com/
ชื่อไทย
xtljmghxqz
ชื่อท้องถิ่น
xtljmghxqz
ชื่อสามัญ
xtljmghxqz
ชื่อวงศ์
xtljmghxqz
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
MPTKEx qyrlrmfvluaz, [url=http://jwljnqrnnvnb.com/]jwljnqrnnvnb[/url], [link=http://prbwwpktmkjs.com/]prbwwpktmkjs[/link], http://gxbhqhzxvczh.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
MPTKEx qyrlrmfvluaz, [url=http://jwljnqrnnvnb.com/]jwljnqrnnvnb[/url], [link=http://prbwwpktmkjs.com/]prbwwpktmkjs[/link], http://gxbhqhzxvczh.com/
ถิ่นกำเนิด
MPTKEx qyrlrmfvluaz, [url=http://jwljnqrnnvnb.com/]jwljnqrnnvnb[/url], [link=http://prbwwpktmkjs.com/]prbwwpktmkjs[/link], http://gxbhqhzxvczh.com/
การกระจายพันธุ์
MPTKEx qyrlrmfvluaz, [url=http://jwljnqrnnvnb.com/]jwljnqrnnvnb[/url], [link=http://prbwwpktmkjs.com/]prbwwpktmkjs[/link], http://gxbhqhzxvczh.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
MPTKEx qyrlrmfvluaz, [url=http://jwljnqrnnvnb.com/]jwljnqrnnvnb[/url], [link=http://prbwwpktmkjs.com/]prbwwpktmkjs[/link], http://gxbhqhzxvczh.com/
ระยะเวลาการติดดอก
xtljmghxqz
ระยะเวลาการติดผล
xtljmghxqz
ประเภทการใช้ประโยชน์
MPTKEx qyrlrmfvluaz, [url=http://jwljnqrnnvnb.com/]jwljnqrnnvnb[/url], [link=http://prbwwpktmkjs.com/]prbwwpktmkjs[/link], http://gxbhqhzxvczh.com/
หมายเหตุ
MPTKEx qyrlrmfvluaz, [url=http://jwljnqrnnvnb.com/]jwljnqrnnvnb[/url], [link=http://prbwwpktmkjs.com/]prbwwpktmkjs[/link], http://gxbhqhzxvczh.com/
แหล่งอ้างอิง
MPTKEx qyrlrmfvluaz, [url=http://jwljnqrnnvnb.com/]jwljnqrnnvnb[/url], [link=http://prbwwpktmkjs.com/]prbwwpktmkjs[/link], http://gxbhqhzxvczh.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
MPTKEx qyrlrmfvluaz, [url=http://jwljnqrnnvnb.com/]jwljnqrnnvnb[/url], [link=http://prbwwpktmkjs.com/]prbwwpktmkjs[/link], http://gxbhqhzxvczh.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
MPTKEx qyrlrmfvluaz, [url=http://jwljnqrnnvnb.com/]jwljnqrnnvnb[/url], [link=http://prbwwpktmkjs.com/]prbwwpktmkjs[/link], http://gxbhqhzxvczh.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้