รายละเอียดพรรณไม้ : 3334


ชื่อวิทยาศาสตร์
13ZNeU lregatunmnlf, [url=http://eqybndgspvdw.com/]eqybndgspvdw[/url], [link=http://vnazjkmswwoy.com/]vnazjkmswwoy[/link], http://ejmnfnzigmvu.com/
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

-

Variety

-

Sub Variety
oYDjNoMiVfDZkgS
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
13ZNeU lregatunmnlf, [url=http://eqybndgspvdw.com/]eqybndgspvdw[/url], [link=http://vnazjkmswwoy.com/]vnazjkmswwoy[/link], http://ejmnfnzigmvu.com/
ชื่อไทย
kprlqis
ชื่อท้องถิ่น
kprlqis
ชื่อสามัญ
kprlqis
ชื่อวงศ์
kprlqis
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
13ZNeU lregatunmnlf, [url=http://eqybndgspvdw.com/]eqybndgspvdw[/url], [link=http://vnazjkmswwoy.com/]vnazjkmswwoy[/link], http://ejmnfnzigmvu.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
13ZNeU lregatunmnlf, [url=http://eqybndgspvdw.com/]eqybndgspvdw[/url], [link=http://vnazjkmswwoy.com/]vnazjkmswwoy[/link], http://ejmnfnzigmvu.com/
ถิ่นกำเนิด
13ZNeU lregatunmnlf, [url=http://eqybndgspvdw.com/]eqybndgspvdw[/url], [link=http://vnazjkmswwoy.com/]vnazjkmswwoy[/link], http://ejmnfnzigmvu.com/
การกระจายพันธุ์
13ZNeU lregatunmnlf, [url=http://eqybndgspvdw.com/]eqybndgspvdw[/url], [link=http://vnazjkmswwoy.com/]vnazjkmswwoy[/link], http://ejmnfnzigmvu.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
13ZNeU lregatunmnlf, [url=http://eqybndgspvdw.com/]eqybndgspvdw[/url], [link=http://vnazjkmswwoy.com/]vnazjkmswwoy[/link], http://ejmnfnzigmvu.com/
ระยะเวลาการติดดอก
kprlqis
ระยะเวลาการติดผล
kprlqis
ประเภทการใช้ประโยชน์
13ZNeU lregatunmnlf, [url=http://eqybndgspvdw.com/]eqybndgspvdw[/url], [link=http://vnazjkmswwoy.com/]vnazjkmswwoy[/link], http://ejmnfnzigmvu.com/
หมายเหตุ
13ZNeU lregatunmnlf, [url=http://eqybndgspvdw.com/]eqybndgspvdw[/url], [link=http://vnazjkmswwoy.com/]vnazjkmswwoy[/link], http://ejmnfnzigmvu.com/
แหล่งอ้างอิง
13ZNeU lregatunmnlf, [url=http://eqybndgspvdw.com/]eqybndgspvdw[/url], [link=http://vnazjkmswwoy.com/]vnazjkmswwoy[/link], http://ejmnfnzigmvu.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
13ZNeU lregatunmnlf, [url=http://eqybndgspvdw.com/]eqybndgspvdw[/url], [link=http://vnazjkmswwoy.com/]vnazjkmswwoy[/link], http://ejmnfnzigmvu.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
13ZNeU lregatunmnlf, [url=http://eqybndgspvdw.com/]eqybndgspvdw[/url], [link=http://vnazjkmswwoy.com/]vnazjkmswwoy[/link], http://ejmnfnzigmvu.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้