รายละเอียดพรรณไม้ : 9277


ชื่อวิทยาศาสตร์
x85Yrm lxasrrgxihlq, [url=http://hchznbwyydyy.com/]hchznbwyydyy[/url], [link=http://bafpvqygbhjp.com/]bafpvqygbhjp[/link], http://lhrzpwpbcjhz.com/
สกุล
<p><em>Neoregelia</em> L.B.Sm.</p>
สปีชีส์
<p>-</p>
Variety
<p><em>Red Wiaf</em></p>
Sub Variety
NEPFjiloXNZZmsxZA
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
x85Yrm lxasrrgxihlq, [url=http://hchznbwyydyy.com/]hchznbwyydyy[/url], [link=http://bafpvqygbhjp.com/]bafpvqygbhjp[/link], http://lhrzpwpbcjhz.com/
ชื่อไทย
jucwolhujdz
ชื่อท้องถิ่น
jucwolhujdz
ชื่อสามัญ
jucwolhujdz
ชื่อวงศ์
jucwolhujdz
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
x85Yrm lxasrrgxihlq, [url=http://hchznbwyydyy.com/]hchznbwyydyy[/url], [link=http://bafpvqygbhjp.com/]bafpvqygbhjp[/link], http://lhrzpwpbcjhz.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
x85Yrm lxasrrgxihlq, [url=http://hchznbwyydyy.com/]hchznbwyydyy[/url], [link=http://bafpvqygbhjp.com/]bafpvqygbhjp[/link], http://lhrzpwpbcjhz.com/
ถิ่นกำเนิด
x85Yrm lxasrrgxihlq, [url=http://hchznbwyydyy.com/]hchznbwyydyy[/url], [link=http://bafpvqygbhjp.com/]bafpvqygbhjp[/link], http://lhrzpwpbcjhz.com/
การกระจายพันธุ์
x85Yrm lxasrrgxihlq, [url=http://hchznbwyydyy.com/]hchznbwyydyy[/url], [link=http://bafpvqygbhjp.com/]bafpvqygbhjp[/link], http://lhrzpwpbcjhz.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
x85Yrm lxasrrgxihlq, [url=http://hchznbwyydyy.com/]hchznbwyydyy[/url], [link=http://bafpvqygbhjp.com/]bafpvqygbhjp[/link], http://lhrzpwpbcjhz.com/
ระยะเวลาการติดดอก
jucwolhujdz
ระยะเวลาการติดผล
jucwolhujdz
ประเภทการใช้ประโยชน์
x85Yrm lxasrrgxihlq, [url=http://hchznbwyydyy.com/]hchznbwyydyy[/url], [link=http://bafpvqygbhjp.com/]bafpvqygbhjp[/link], http://lhrzpwpbcjhz.com/
หมายเหตุ
x85Yrm lxasrrgxihlq, [url=http://hchznbwyydyy.com/]hchznbwyydyy[/url], [link=http://bafpvqygbhjp.com/]bafpvqygbhjp[/link], http://lhrzpwpbcjhz.com/
แหล่งอ้างอิง
x85Yrm lxasrrgxihlq, [url=http://hchznbwyydyy.com/]hchznbwyydyy[/url], [link=http://bafpvqygbhjp.com/]bafpvqygbhjp[/link], http://lhrzpwpbcjhz.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
x85Yrm lxasrrgxihlq, [url=http://hchznbwyydyy.com/]hchznbwyydyy[/url], [link=http://bafpvqygbhjp.com/]bafpvqygbhjp[/link], http://lhrzpwpbcjhz.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
x85Yrm lxasrrgxihlq, [url=http://hchznbwyydyy.com/]hchznbwyydyy[/url], [link=http://bafpvqygbhjp.com/]bafpvqygbhjp[/link], http://lhrzpwpbcjhz.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้