รายละเอียดพรรณไม้ : 1694


ชื่อวิทยาศาสตร์
How much does the job pay? ondansetron side effects 8 mg 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

-

Variety

Royal Cordovan

Sub Variety
bPtdFAGElZNLqghRC
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
How much does the job pay? ondansetron side effects 8 mg 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
ชื่อไทย
Simon
ชื่อท้องถิ่น
Simon
ชื่อสามัญ
Simon
ชื่อวงศ์
Simon
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
How much does the job pay? ondansetron side effects 8 mg 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
How much does the job pay? ondansetron side effects 8 mg 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
ถิ่นกำเนิด
How much does the job pay? ondansetron side effects 8 mg 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
การกระจายพันธุ์
How much does the job pay? ondansetron side effects 8 mg 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
การปลูกและการขยายพันธุ์
How much does the job pay? ondansetron side effects 8 mg 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
ระยะเวลาการติดดอก
Simon
ระยะเวลาการติดผล
Simon
ประเภทการใช้ประโยชน์
How much does the job pay? ondansetron side effects 8 mg 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
หมายเหตุ
How much does the job pay? ondansetron side effects 8 mg 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
แหล่งอ้างอิง
How much does the job pay? ondansetron side effects 8 mg 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
How much does the job pay? ondansetron side effects 8 mg 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
How much does the job pay? ondansetron side effects 8 mg 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้