รายละเอียดพรรณไม้ : 1997


ชื่อวิทยาศาสตร์
I'm from England telmisartan 80 mg preisvergleich 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

smithii

Variety

-

Sub Variety
RYGLGRdFotCNCl
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I'm from England telmisartan 80 mg preisvergleich 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
ชื่อไทย
Mohammad
ชื่อท้องถิ่น
Mohammad
ชื่อสามัญ
Mohammad
ชื่อวงศ์
Mohammad
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I'm from England telmisartan 80 mg preisvergleich 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I'm from England telmisartan 80 mg preisvergleich 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
ถิ่นกำเนิด
I'm from England telmisartan 80 mg preisvergleich 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
การกระจายพันธุ์
I'm from England telmisartan 80 mg preisvergleich 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
การปลูกและการขยายพันธุ์
I'm from England telmisartan 80 mg preisvergleich 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
ระยะเวลาการติดดอก
Mohammad
ระยะเวลาการติดผล
Mohammad
ประเภทการใช้ประโยชน์
I'm from England telmisartan 80 mg preisvergleich 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
หมายเหตุ
I'm from England telmisartan 80 mg preisvergleich 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
แหล่งอ้างอิง
I'm from England telmisartan 80 mg preisvergleich 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I'm from England telmisartan 80 mg preisvergleich 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I'm from England telmisartan 80 mg preisvergleich 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้