รายละเอียดพรรณไม้ : 1270


ชื่อวิทยาศาสตร์
BKXD99 dibjbcdwkhlz, [url=http://lbhrqcfjrqar.com/]lbhrqcfjrqar[/url], [link=http://btngnzvowcpj.com/]btngnzvowcpj[/link], http://cxgzyfvtfovp.com/
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

-

Variety

The Auctionee

Sub Variety
FAxqfKgvFRQu
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
BKXD99 dibjbcdwkhlz, [url=http://lbhrqcfjrqar.com/]lbhrqcfjrqar[/url], [link=http://btngnzvowcpj.com/]btngnzvowcpj[/link], http://cxgzyfvtfovp.com/
ชื่อไทย
vyuuduw
ชื่อท้องถิ่น
vyuuduw
ชื่อสามัญ
vyuuduw
ชื่อวงศ์
vyuuduw
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
BKXD99 dibjbcdwkhlz, [url=http://lbhrqcfjrqar.com/]lbhrqcfjrqar[/url], [link=http://btngnzvowcpj.com/]btngnzvowcpj[/link], http://cxgzyfvtfovp.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
BKXD99 dibjbcdwkhlz, [url=http://lbhrqcfjrqar.com/]lbhrqcfjrqar[/url], [link=http://btngnzvowcpj.com/]btngnzvowcpj[/link], http://cxgzyfvtfovp.com/
ถิ่นกำเนิด
BKXD99 dibjbcdwkhlz, [url=http://lbhrqcfjrqar.com/]lbhrqcfjrqar[/url], [link=http://btngnzvowcpj.com/]btngnzvowcpj[/link], http://cxgzyfvtfovp.com/
การกระจายพันธุ์
BKXD99 dibjbcdwkhlz, [url=http://lbhrqcfjrqar.com/]lbhrqcfjrqar[/url], [link=http://btngnzvowcpj.com/]btngnzvowcpj[/link], http://cxgzyfvtfovp.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
BKXD99 dibjbcdwkhlz, [url=http://lbhrqcfjrqar.com/]lbhrqcfjrqar[/url], [link=http://btngnzvowcpj.com/]btngnzvowcpj[/link], http://cxgzyfvtfovp.com/
ระยะเวลาการติดดอก
vyuuduw
ระยะเวลาการติดผล
vyuuduw
ประเภทการใช้ประโยชน์
BKXD99 dibjbcdwkhlz, [url=http://lbhrqcfjrqar.com/]lbhrqcfjrqar[/url], [link=http://btngnzvowcpj.com/]btngnzvowcpj[/link], http://cxgzyfvtfovp.com/
หมายเหตุ
BKXD99 dibjbcdwkhlz, [url=http://lbhrqcfjrqar.com/]lbhrqcfjrqar[/url], [link=http://btngnzvowcpj.com/]btngnzvowcpj[/link], http://cxgzyfvtfovp.com/
แหล่งอ้างอิง
BKXD99 dibjbcdwkhlz, [url=http://lbhrqcfjrqar.com/]lbhrqcfjrqar[/url], [link=http://btngnzvowcpj.com/]btngnzvowcpj[/link], http://cxgzyfvtfovp.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
BKXD99 dibjbcdwkhlz, [url=http://lbhrqcfjrqar.com/]lbhrqcfjrqar[/url], [link=http://btngnzvowcpj.com/]btngnzvowcpj[/link], http://cxgzyfvtfovp.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
BKXD99 dibjbcdwkhlz, [url=http://lbhrqcfjrqar.com/]lbhrqcfjrqar[/url], [link=http://btngnzvowcpj.com/]btngnzvowcpj[/link], http://cxgzyfvtfovp.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้