รายละเอียดพรรณไม้ : 1283


ชื่อวิทยาศาสตร์
What sort of music do you like? amlodipine/olmes medoxom 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

-

Variety

Yellow King

Sub Variety
PTJrwEHVoa
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
What sort of music do you like? amlodipine/olmes medoxom 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
ชื่อไทย
Osvaldo
ชื่อท้องถิ่น
Osvaldo
ชื่อสามัญ
Osvaldo
ชื่อวงศ์
Osvaldo
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
What sort of music do you like? amlodipine/olmes medoxom 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
What sort of music do you like? amlodipine/olmes medoxom 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
ถิ่นกำเนิด
What sort of music do you like? amlodipine/olmes medoxom 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
การกระจายพันธุ์
What sort of music do you like? amlodipine/olmes medoxom 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
การปลูกและการขยายพันธุ์
What sort of music do you like? amlodipine/olmes medoxom 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
ระยะเวลาการติดดอก
Osvaldo
ระยะเวลาการติดผล
Osvaldo
ประเภทการใช้ประโยชน์
What sort of music do you like? amlodipine/olmes medoxom 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
หมายเหตุ
What sort of music do you like? amlodipine/olmes medoxom 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
แหล่งอ้างอิง
What sort of music do you like? amlodipine/olmes medoxom 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
What sort of music do you like? amlodipine/olmes medoxom 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
What sort of music do you like? amlodipine/olmes medoxom 11/15/09     60       30         30      37       13         23         3
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้