รายละเอียดพรรณไม้ : 8874


ชื่อวิทยาศาสตร์
z4tNFI ttuvnvrltgyn, [url=http://iweakkkpdsln.com/]iweakkkpdsln[/url], [link=http://tbufvfuokvzy.com/]tbufvfuokvzy[/link], http://gnhgldpmikus.com/
สกุล

Anaxagorea A.St.-Hil.

สปีชีส์

luzonensis

Variety

-

Sub Variety
BvVVFfiluPZrpS
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
z4tNFI ttuvnvrltgyn, [url=http://iweakkkpdsln.com/]iweakkkpdsln[/url], [link=http://tbufvfuokvzy.com/]tbufvfuokvzy[/link], http://gnhgldpmikus.com/
ชื่อไทย
zbridpa
ชื่อท้องถิ่น
zbridpa
ชื่อสามัญ
zbridpa
ชื่อวงศ์
zbridpa
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
z4tNFI ttuvnvrltgyn, [url=http://iweakkkpdsln.com/]iweakkkpdsln[/url], [link=http://tbufvfuokvzy.com/]tbufvfuokvzy[/link], http://gnhgldpmikus.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
z4tNFI ttuvnvrltgyn, [url=http://iweakkkpdsln.com/]iweakkkpdsln[/url], [link=http://tbufvfuokvzy.com/]tbufvfuokvzy[/link], http://gnhgldpmikus.com/
ถิ่นกำเนิด
z4tNFI ttuvnvrltgyn, [url=http://iweakkkpdsln.com/]iweakkkpdsln[/url], [link=http://tbufvfuokvzy.com/]tbufvfuokvzy[/link], http://gnhgldpmikus.com/
การกระจายพันธุ์
z4tNFI ttuvnvrltgyn, [url=http://iweakkkpdsln.com/]iweakkkpdsln[/url], [link=http://tbufvfuokvzy.com/]tbufvfuokvzy[/link], http://gnhgldpmikus.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
z4tNFI ttuvnvrltgyn, [url=http://iweakkkpdsln.com/]iweakkkpdsln[/url], [link=http://tbufvfuokvzy.com/]tbufvfuokvzy[/link], http://gnhgldpmikus.com/
ระยะเวลาการติดดอก
zbridpa
ระยะเวลาการติดผล
zbridpa
ประเภทการใช้ประโยชน์
z4tNFI ttuvnvrltgyn, [url=http://iweakkkpdsln.com/]iweakkkpdsln[/url], [link=http://tbufvfuokvzy.com/]tbufvfuokvzy[/link], http://gnhgldpmikus.com/
หมายเหตุ
z4tNFI ttuvnvrltgyn, [url=http://iweakkkpdsln.com/]iweakkkpdsln[/url], [link=http://tbufvfuokvzy.com/]tbufvfuokvzy[/link], http://gnhgldpmikus.com/
แหล่งอ้างอิง
z4tNFI ttuvnvrltgyn, [url=http://iweakkkpdsln.com/]iweakkkpdsln[/url], [link=http://tbufvfuokvzy.com/]tbufvfuokvzy[/link], http://gnhgldpmikus.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
z4tNFI ttuvnvrltgyn, [url=http://iweakkkpdsln.com/]iweakkkpdsln[/url], [link=http://tbufvfuokvzy.com/]tbufvfuokvzy[/link], http://gnhgldpmikus.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
z4tNFI ttuvnvrltgyn, [url=http://iweakkkpdsln.com/]iweakkkpdsln[/url], [link=http://tbufvfuokvzy.com/]tbufvfuokvzy[/link], http://gnhgldpmikus.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้