รายละเอียดพรรณไม้ : 8897


ชื่อวิทยาศาสตร์
What sort of music do you listen to? las americas pharmacy Anorexia and autism have some similar characteristics
สกุล

Adenia Forssk.

สปีชีส์

heterophylla

Variety

-

Sub Variety
URLEiCLwQtJKnzGmu
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
What sort of music do you listen to? las americas pharmacy Anorexia and autism have some similar characteristics
ชื่อไทย
Stanley
ชื่อท้องถิ่น
Stanley
ชื่อสามัญ
Stanley
ชื่อวงศ์
Stanley
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
What sort of music do you listen to? las americas pharmacy Anorexia and autism have some similar characteristics
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
What sort of music do you listen to? las americas pharmacy Anorexia and autism have some similar characteristics
ถิ่นกำเนิด
What sort of music do you listen to? las americas pharmacy Anorexia and autism have some similar characteristics
การกระจายพันธุ์
What sort of music do you listen to? las americas pharmacy Anorexia and autism have some similar characteristics
การปลูกและการขยายพันธุ์
What sort of music do you listen to? las americas pharmacy Anorexia and autism have some similar characteristics
ระยะเวลาการติดดอก
Stanley
ระยะเวลาการติดผล
Stanley
ประเภทการใช้ประโยชน์
What sort of music do you listen to? las americas pharmacy Anorexia and autism have some similar characteristics
หมายเหตุ
What sort of music do you listen to? las americas pharmacy Anorexia and autism have some similar characteristics
แหล่งอ้างอิง
What sort of music do you listen to? las americas pharmacy Anorexia and autism have some similar characteristics
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
What sort of music do you listen to? las americas pharmacy Anorexia and autism have some similar characteristics
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
What sort of music do you listen to? las americas pharmacy Anorexia and autism have some similar characteristics
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้