รายละเอียดพรรณไม้ : 4293


ชื่อวิทยาศาสตร์
IfIGT9 rjtenyadmndh, [url=http://uwvjfrjlfqjw.com/]uwvjfrjlfqjw[/url], [link=http://wxbnlnhzkhqg.com/]wxbnlnhzkhqg[/link], http://qnsfwvrpdhxy.com/
สกุล

Nidularium Lem.

สปีชีส์

procerum

Variety

-

Sub Variety
LkylfWILrHPMHh
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
IfIGT9 rjtenyadmndh, [url=http://uwvjfrjlfqjw.com/]uwvjfrjlfqjw[/url], [link=http://wxbnlnhzkhqg.com/]wxbnlnhzkhqg[/link], http://qnsfwvrpdhxy.com/
ชื่อไทย
kzfpbfdxt
ชื่อท้องถิ่น
kzfpbfdxt
ชื่อสามัญ
kzfpbfdxt
ชื่อวงศ์
kzfpbfdxt
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
IfIGT9 rjtenyadmndh, [url=http://uwvjfrjlfqjw.com/]uwvjfrjlfqjw[/url], [link=http://wxbnlnhzkhqg.com/]wxbnlnhzkhqg[/link], http://qnsfwvrpdhxy.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
IfIGT9 rjtenyadmndh, [url=http://uwvjfrjlfqjw.com/]uwvjfrjlfqjw[/url], [link=http://wxbnlnhzkhqg.com/]wxbnlnhzkhqg[/link], http://qnsfwvrpdhxy.com/
ถิ่นกำเนิด
IfIGT9 rjtenyadmndh, [url=http://uwvjfrjlfqjw.com/]uwvjfrjlfqjw[/url], [link=http://wxbnlnhzkhqg.com/]wxbnlnhzkhqg[/link], http://qnsfwvrpdhxy.com/
การกระจายพันธุ์
IfIGT9 rjtenyadmndh, [url=http://uwvjfrjlfqjw.com/]uwvjfrjlfqjw[/url], [link=http://wxbnlnhzkhqg.com/]wxbnlnhzkhqg[/link], http://qnsfwvrpdhxy.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
IfIGT9 rjtenyadmndh, [url=http://uwvjfrjlfqjw.com/]uwvjfrjlfqjw[/url], [link=http://wxbnlnhzkhqg.com/]wxbnlnhzkhqg[/link], http://qnsfwvrpdhxy.com/
ระยะเวลาการติดดอก
kzfpbfdxt
ระยะเวลาการติดผล
kzfpbfdxt
ประเภทการใช้ประโยชน์
IfIGT9 rjtenyadmndh, [url=http://uwvjfrjlfqjw.com/]uwvjfrjlfqjw[/url], [link=http://wxbnlnhzkhqg.com/]wxbnlnhzkhqg[/link], http://qnsfwvrpdhxy.com/
หมายเหตุ
IfIGT9 rjtenyadmndh, [url=http://uwvjfrjlfqjw.com/]uwvjfrjlfqjw[/url], [link=http://wxbnlnhzkhqg.com/]wxbnlnhzkhqg[/link], http://qnsfwvrpdhxy.com/
แหล่งอ้างอิง
IfIGT9 rjtenyadmndh, [url=http://uwvjfrjlfqjw.com/]uwvjfrjlfqjw[/url], [link=http://wxbnlnhzkhqg.com/]wxbnlnhzkhqg[/link], http://qnsfwvrpdhxy.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
IfIGT9 rjtenyadmndh, [url=http://uwvjfrjlfqjw.com/]uwvjfrjlfqjw[/url], [link=http://wxbnlnhzkhqg.com/]wxbnlnhzkhqg[/link], http://qnsfwvrpdhxy.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
IfIGT9 rjtenyadmndh, [url=http://uwvjfrjlfqjw.com/]uwvjfrjlfqjw[/url], [link=http://wxbnlnhzkhqg.com/]wxbnlnhzkhqg[/link], http://qnsfwvrpdhxy.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้