รายละเอียดพรรณไม้ : 4619


ชื่อวิทยาศาสตร์
How much notice do you have to give? ezetimibe and simvastatin mode of action Anorexia and autism have some similar characteristics
สกุล

Orthophytum Beer

สปีชีส์

gurkenii

Variety

Brunonsis

Sub Variety
AGPjmxQTDTzk
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
How much notice do you have to give? ezetimibe and simvastatin mode of action Anorexia and autism have some similar characteristics
ชื่อไทย
Madison
ชื่อท้องถิ่น
Madison
ชื่อสามัญ
Madison
ชื่อวงศ์
Madison
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
How much notice do you have to give? ezetimibe and simvastatin mode of action Anorexia and autism have some similar characteristics
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
How much notice do you have to give? ezetimibe and simvastatin mode of action Anorexia and autism have some similar characteristics
ถิ่นกำเนิด
How much notice do you have to give? ezetimibe and simvastatin mode of action Anorexia and autism have some similar characteristics
การกระจายพันธุ์
How much notice do you have to give? ezetimibe and simvastatin mode of action Anorexia and autism have some similar characteristics
การปลูกและการขยายพันธุ์
How much notice do you have to give? ezetimibe and simvastatin mode of action Anorexia and autism have some similar characteristics
ระยะเวลาการติดดอก
Madison
ระยะเวลาการติดผล
Madison
ประเภทการใช้ประโยชน์
How much notice do you have to give? ezetimibe and simvastatin mode of action Anorexia and autism have some similar characteristics
หมายเหตุ
How much notice do you have to give? ezetimibe and simvastatin mode of action Anorexia and autism have some similar characteristics
แหล่งอ้างอิง
How much notice do you have to give? ezetimibe and simvastatin mode of action Anorexia and autism have some similar characteristics
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
How much notice do you have to give? ezetimibe and simvastatin mode of action Anorexia and autism have some similar characteristics
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
How much notice do you have to give? ezetimibe and simvastatin mode of action Anorexia and autism have some similar characteristics
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้