รายละเอียดพรรณไม้ : RPRP-04505


ชื่อวิทยาศาสตร์
Esonfig
สกุล
<p><em>Orthophytum</em> Beer</p>
สปีชีส์
<p><em>hutchisonianum</em></p>
Variety
<p>-</p>
Sub Variety
<p>-</p>
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Lasix
ชื่อไทย
Esonfig
ชื่อท้องถิ่น
Esonfig
ชื่อสามัญ
Esonfig
ชื่อวงศ์
BROMELIACEAE
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Lasix
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Lasix
ถิ่นกำเนิด
Lasix
การกระจายพันธุ์
Lasix
การปลูกและการขยายพันธุ์
Lasix
ระยะเวลาการติดดอก
ระยะเวลาการติดผล
ประเภทการใช้ประโยชน์
Lasix
หมายเหตุ
Lasix
แหล่งอ้างอิง
Lasix
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Lasix
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Lasix
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้