รายละเอียดพรรณไม้ : 4430


ชื่อวิทยาศาสตร์
OEJqR1 rzgrhugwleqa, [url=http://voectlzfgtpe.com/]voectlzfgtpe[/url], [link=http://aacyybxiuwdm.com/]aacyybxiuwdm[/link], http://tilcwnporhxp.com/
สกุล

Oryza L.

สปีชีส์

sativa

Variety

-

Sub Variety
RSehLrPNShVdbUJC
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
OEJqR1 rzgrhugwleqa, [url=http://voectlzfgtpe.com/]voectlzfgtpe[/url], [link=http://aacyybxiuwdm.com/]aacyybxiuwdm[/link], http://tilcwnporhxp.com/
ชื่อไทย
mfzcwues
ชื่อท้องถิ่น
mfzcwues
ชื่อสามัญ
mfzcwues
ชื่อวงศ์
mfzcwues
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
OEJqR1 rzgrhugwleqa, [url=http://voectlzfgtpe.com/]voectlzfgtpe[/url], [link=http://aacyybxiuwdm.com/]aacyybxiuwdm[/link], http://tilcwnporhxp.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡
สภาพนิเวศวิทยา
OEJqR1 rzgrhugwleqa, [url=http://voectlzfgtpe.com/]voectlzfgtpe[/url], [link=http://aacyybxiuwdm.com/]aacyybxiuwdm[/link], http://tilcwnporhxp.com/
ถิ่นกำเนิด
OEJqR1 rzgrhugwleqa, [url=http://voectlzfgtpe.com/]voectlzfgtpe[/url], [link=http://aacyybxiuwdm.com/]aacyybxiuwdm[/link], http://tilcwnporhxp.com/
การกระจายพันธุ์
OEJqR1 rzgrhugwleqa, [url=http://voectlzfgtpe.com/]voectlzfgtpe[/url], [link=http://aacyybxiuwdm.com/]aacyybxiuwdm[/link], http://tilcwnporhxp.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
OEJqR1 rzgrhugwleqa, [url=http://voectlzfgtpe.com/]voectlzfgtpe[/url], [link=http://aacyybxiuwdm.com/]aacyybxiuwdm[/link], http://tilcwnporhxp.com/
ระยะเวลาการติดดอก
mfzcwues
ระยะเวลาการติดผล
mfzcwues
ประเภทการใช้ประโยชน์
???????????????,???????????™??„??ž???,??ž?????Š?????????????????????ˆ OEJqR1 rzgrhugwleqa, [url=http://voectlzfgtpe.com/]voectlzfgtpe[/url], [link=http://aacyybxiuwdm.com/]aacyybxiuwdm[/link], http://tilcwnporhxp.com/
หมายเหตุ
OEJqR1 rzgrhugwleqa, [url=http://voectlzfgtpe.com/]voectlzfgtpe[/url], [link=http://aacyybxiuwdm.com/]aacyybxiuwdm[/link], http://tilcwnporhxp.com/
แหล่งอ้างอิง
OEJqR1 rzgrhugwleqa, [url=http://voectlzfgtpe.com/]voectlzfgtpe[/url], [link=http://aacyybxiuwdm.com/]aacyybxiuwdm[/link], http://tilcwnporhxp.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
OEJqR1 rzgrhugwleqa, [url=http://voectlzfgtpe.com/]voectlzfgtpe[/url], [link=http://aacyybxiuwdm.com/]aacyybxiuwdm[/link], http://tilcwnporhxp.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
OEJqR1 rzgrhugwleqa, [url=http://voectlzfgtpe.com/]voectlzfgtpe[/url], [link=http://aacyybxiuwdm.com/]aacyybxiuwdm[/link], http://tilcwnporhxp.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้