รายละเอียดพรรณไม้ : 4822


ชื่อวิทยาศาสตร์
Where did you go to university? buy lithobid Breastfeeding is known to benefit both mother and child
สกุล

Panisea (Lindl.) Lindl.

สปีชีส์

uniflora

Variety

-

Sub Variety
bspANVrskpDFX
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Where did you go to university? buy lithobid Breastfeeding is known to benefit both mother and child
ชื่อไทย
Sophie
ชื่อท้องถิ่น
Sophie
ชื่อสามัญ
Sophie
ชื่อวงศ์
Sophie
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Where did you go to university? buy lithobid Breastfeeding is known to benefit both mother and child
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Where did you go to university? buy lithobid Breastfeeding is known to benefit both mother and child
ถิ่นกำเนิด
Where did you go to university? buy lithobid Breastfeeding is known to benefit both mother and child
การกระจายพันธุ์
Where did you go to university? buy lithobid Breastfeeding is known to benefit both mother and child
การปลูกและการขยายพันธุ์
Where did you go to university? buy lithobid Breastfeeding is known to benefit both mother and child
ระยะเวลาการติดดอก
Sophie
ระยะเวลาการติดผล
Sophie
ประเภทการใช้ประโยชน์
Where did you go to university? buy lithobid Breastfeeding is known to benefit both mother and child
หมายเหตุ
Where did you go to university? buy lithobid Breastfeeding is known to benefit both mother and child
แหล่งอ้างอิง
Where did you go to university? buy lithobid Breastfeeding is known to benefit both mother and child
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Where did you go to university? buy lithobid Breastfeeding is known to benefit both mother and child
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Where did you go to university? buy lithobid Breastfeeding is known to benefit both mother and child
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้