รายละเอียดพรรณไม้ : 9990


ชื่อวิทยาศาสตร์
v423Jh qwycjdoqrqiw, [url=http://vcignlklkrqj.com/]vcignlklkrqj[/url], [link=http://sthcmqbtyosy.com/]sthcmqbtyosy[/link], http://pcaosbsdjtwk.com/
สกุล

Paphiopedilum Pfitzer

สปีชีส์

dianthum 

Variety

-

Sub Variety
ZEWrvSlEeLPd
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
v423Jh qwycjdoqrqiw, [url=http://vcignlklkrqj.com/]vcignlklkrqj[/url], [link=http://sthcmqbtyosy.com/]sthcmqbtyosy[/link], http://pcaosbsdjtwk.com/
ชื่อไทย
yihopda
ชื่อท้องถิ่น
yihopda
ชื่อสามัญ
yihopda
ชื่อวงศ์
yihopda
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
v423Jh qwycjdoqrqiw, [url=http://vcignlklkrqj.com/]vcignlklkrqj[/url], [link=http://sthcmqbtyosy.com/]sthcmqbtyosy[/link], http://pcaosbsdjtwk.com/
สภาพนิเวศ
?????ˆ???????????„???
สภาพนิเวศวิทยา
v423Jh qwycjdoqrqiw, [url=http://vcignlklkrqj.com/]vcignlklkrqj[/url], [link=http://sthcmqbtyosy.com/]sthcmqbtyosy[/link], http://pcaosbsdjtwk.com/
ถิ่นกำเนิด
v423Jh qwycjdoqrqiw, [url=http://vcignlklkrqj.com/]vcignlklkrqj[/url], [link=http://sthcmqbtyosy.com/]sthcmqbtyosy[/link], http://pcaosbsdjtwk.com/
การกระจายพันธุ์
v423Jh qwycjdoqrqiw, [url=http://vcignlklkrqj.com/]vcignlklkrqj[/url], [link=http://sthcmqbtyosy.com/]sthcmqbtyosy[/link], http://pcaosbsdjtwk.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
v423Jh qwycjdoqrqiw, [url=http://vcignlklkrqj.com/]vcignlklkrqj[/url], [link=http://sthcmqbtyosy.com/]sthcmqbtyosy[/link], http://pcaosbsdjtwk.com/
ระยะเวลาการติดดอก
yihopda
ระยะเวลาการติดผล
yihopda
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š v423Jh qwycjdoqrqiw, [url=http://vcignlklkrqj.com/]vcignlklkrqj[/url], [link=http://sthcmqbtyosy.com/]sthcmqbtyosy[/link], http://pcaosbsdjtwk.com/
หมายเหตุ
v423Jh qwycjdoqrqiw, [url=http://vcignlklkrqj.com/]vcignlklkrqj[/url], [link=http://sthcmqbtyosy.com/]sthcmqbtyosy[/link], http://pcaosbsdjtwk.com/
แหล่งอ้างอิง
v423Jh qwycjdoqrqiw, [url=http://vcignlklkrqj.com/]vcignlklkrqj[/url], [link=http://sthcmqbtyosy.com/]sthcmqbtyosy[/link], http://pcaosbsdjtwk.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
v423Jh qwycjdoqrqiw, [url=http://vcignlklkrqj.com/]vcignlklkrqj[/url], [link=http://sthcmqbtyosy.com/]sthcmqbtyosy[/link], http://pcaosbsdjtwk.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
v423Jh qwycjdoqrqiw, [url=http://vcignlklkrqj.com/]vcignlklkrqj[/url], [link=http://sthcmqbtyosy.com/]sthcmqbtyosy[/link], http://pcaosbsdjtwk.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้