รายละเอียดพรรณไม้ : 4391


ชื่อวิทยาศาสตร์
jWsQdX miyevjtfenug, [url=http://rtszjoayaexj.com/]rtszjoayaexj[/url], [link=http://umprvnityxqe.com/]umprvnityxqe[/link], http://txwwcxtohbdc.com/
สกุล

Paphiopedilum Pfitzer

สปีชีส์

glaucophyllum

Variety

-

Sub Variety
YZocvhCbDBsYU
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
jWsQdX miyevjtfenug, [url=http://rtszjoayaexj.com/]rtszjoayaexj[/url], [link=http://umprvnityxqe.com/]umprvnityxqe[/link], http://txwwcxtohbdc.com/
ชื่อไทย
sgkralht
ชื่อท้องถิ่น
sgkralht
ชื่อสามัญ
sgkralht
ชื่อวงศ์
sgkralht
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
jWsQdX miyevjtfenug, [url=http://rtszjoayaexj.com/]rtszjoayaexj[/url], [link=http://umprvnityxqe.com/]umprvnityxqe[/link], http://txwwcxtohbdc.com/
สภาพนิเวศ
?????ˆ???????????„???
สภาพนิเวศวิทยา
jWsQdX miyevjtfenug, [url=http://rtszjoayaexj.com/]rtszjoayaexj[/url], [link=http://umprvnityxqe.com/]umprvnityxqe[/link], http://txwwcxtohbdc.com/
ถิ่นกำเนิด
jWsQdX miyevjtfenug, [url=http://rtszjoayaexj.com/]rtszjoayaexj[/url], [link=http://umprvnityxqe.com/]umprvnityxqe[/link], http://txwwcxtohbdc.com/
การกระจายพันธุ์
jWsQdX miyevjtfenug, [url=http://rtszjoayaexj.com/]rtszjoayaexj[/url], [link=http://umprvnityxqe.com/]umprvnityxqe[/link], http://txwwcxtohbdc.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
jWsQdX miyevjtfenug, [url=http://rtszjoayaexj.com/]rtszjoayaexj[/url], [link=http://umprvnityxqe.com/]umprvnityxqe[/link], http://txwwcxtohbdc.com/
ระยะเวลาการติดดอก
sgkralht
ระยะเวลาการติดผล
sgkralht
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š jWsQdX miyevjtfenug, [url=http://rtszjoayaexj.com/]rtszjoayaexj[/url], [link=http://umprvnityxqe.com/]umprvnityxqe[/link], http://txwwcxtohbdc.com/
หมายเหตุ
jWsQdX miyevjtfenug, [url=http://rtszjoayaexj.com/]rtszjoayaexj[/url], [link=http://umprvnityxqe.com/]umprvnityxqe[/link], http://txwwcxtohbdc.com/
แหล่งอ้างอิง
jWsQdX miyevjtfenug, [url=http://rtszjoayaexj.com/]rtszjoayaexj[/url], [link=http://umprvnityxqe.com/]umprvnityxqe[/link], http://txwwcxtohbdc.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
jWsQdX miyevjtfenug, [url=http://rtszjoayaexj.com/]rtszjoayaexj[/url], [link=http://umprvnityxqe.com/]umprvnityxqe[/link], http://txwwcxtohbdc.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
jWsQdX miyevjtfenug, [url=http://rtszjoayaexj.com/]rtszjoayaexj[/url], [link=http://umprvnityxqe.com/]umprvnityxqe[/link], http://txwwcxtohbdc.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้