รายละเอียดพรรณไม้ : 5735


ชื่อวิทยาศาสตร์
I'm afraid that number's ex-directory orlistat 120 mg en espaol 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
สกุล

Parameria Benth.

สปีชีส์

laevigata

Variety

-

Sub Variety
LvXXRVaBHWjCLvgYbY
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I'm afraid that number's ex-directory orlistat 120 mg en espaol 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
ชื่อไทย
Natalie
ชื่อท้องถิ่น
Natalie
ชื่อสามัญ
Natalie
ชื่อวงศ์
Natalie
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I'm afraid that number's ex-directory orlistat 120 mg en espaol 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I'm afraid that number's ex-directory orlistat 120 mg en espaol 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
ถิ่นกำเนิด
I'm afraid that number's ex-directory orlistat 120 mg en espaol 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
การกระจายพันธุ์
I'm afraid that number's ex-directory orlistat 120 mg en espaol 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
การปลูกและการขยายพันธุ์
I'm afraid that number's ex-directory orlistat 120 mg en espaol 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
ระยะเวลาการติดดอก
Natalie
ระยะเวลาการติดผล
Natalie
ประเภทการใช้ประโยชน์
I'm afraid that number's ex-directory orlistat 120 mg en espaol 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
หมายเหตุ
I'm afraid that number's ex-directory orlistat 120 mg en espaol 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
แหล่งอ้างอิง
I'm afraid that number's ex-directory orlistat 120 mg en espaol 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I'm afraid that number's ex-directory orlistat 120 mg en espaol 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I'm afraid that number's ex-directory orlistat 120 mg en espaol 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้