รายละเอียดพรรณไม้ : RPRP-04678


ชื่อวิทยาศาสตร์

Pelagodoxa henryana Becc.

สกุล

Pelagodoxa Becc.

สปีชีส์

henryana

Variety

-

Sub Variety

-

Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม

Pelagodoxa mesocarpa Burret

ชื่อไทย
ปาล์มเฮนรี่
ชื่อท้องถิ่น
-
ชื่อสามัญ
-
ชื่อวงศ์
ARECACEAE
ลักษณะวิสัย
ปาล์ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ปาล์มต้นเดี่ยว ไม่แยกเพศ ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูงได้ถึง 8 ม.  ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1-3 เมตร

ใบ ใบเดี่ยว ขอบใบจักตื้น แผ่นใบกว้าง 1 ม. ยาว 2 ม. ปลายใบจักเว้าเป็นสองแฉก ก้านใบยาว 50 ซม. ใต้ใบมีนวลสีขาว 

ดอก ออกเป็นช่อ ช่อแบบสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ช่อแผ่กระจาย ยาว 50 ซม. 

ผล ผลเป็นผลรวม ขนาดใหญ่ถึง 6 ซม. มีเปลือกแข็งคล้ายเนื้อไม้แตกเป็นสะเก็ด เมื่อสุกสีน้ำตาล 

สภาพนิเวศ
กลางแจ้ง,ร่มรำไร
สภาพนิเวศวิทยา

แดดกลางแจ้งทั้งวัน

ถิ่นกำเนิด

หมู่เกาะมาเควส วานูอาตู 

การกระจายพันธุ์

หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู

การปลูกและการขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด

ระยะเวลาการติดดอก
ระยะเวลาการติดผล
ประเภทการใช้ประโยชน์
พืชประดับ

ประดับสถานที่

หมายเหตุ

-

แหล่งอ้างอิง

ปิยะ เฉลิมกลิ่น. 2550. คู่มือ ปาล์มประดับ ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์บ้านและสวน;อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร. 304 น.

palmpedia. “Pelagodoxa henryana.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.palmpedia.net/wiki/Pelagodoxa_henryana (8 กุมภาพันธ์ 2560)

The Plant List. 2013. “Pelagodoxa henryana Becc.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-149555 (8 กุมภาพันธ์ 2560)

The Royal Botanic Gardens, Kew science. “Pelagodoxa henryana Becc.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:668883-1 (2 พฤศจิกายน 2560)

แหล่งอ้างอิงการจำแนก

-

แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์

-

สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้