รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
RPRP-04678
ชื่อวิทยาศาสตร์

Pelagodoxa henryana Becc.

ชื่อไทย
ปาล์มเฮนรี่
ชื่อวงศ์
ARECACEAE
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-04678-00001 18.75132058 98.92043725 เรือนร่มไม้ Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้