รายละเอียดพรรณไม้ : RPRP-04698


ชื่อวิทยาศาสตร์

Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz

สกุล

Peltophorum (Vogel) Benth.

สปีชีส์

dasyrachis

Variety

-

Sub Variety

-

Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม

Baryxylum dasyrrhachis Pierre

Caesalpinia dasyrhachis Miq.

Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Baker

Peltophorum dasyrhachis var. dasyrhachis

Peltophorum dasyrrhachis var. dasyrrhachis

 

ชื่อไทย
นนทรี/ อะราง
ชื่อท้องถิ่น
กว่าแซก (กาญจนบุรี)/ คาวรุ้ง คางฮุ้ง (พิษณุโลก)/ จ๊าขาม ช้าขม (เลย)/ ตาแซก (บุรีรัมย์)/ ราง (สุรินทร์)/ ร้าง อะราง อะล้าง (อุดรธานี)/ อินทรี (จันทบุรี)
ชื่อสามัญ
Copper pod
ชื่อวงศ์
FABACEAE
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ไม้ยืนต้นสูง 10-30 ม.

ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ช่อรวม ยาว 15-40 ซม. ใบย่อย 6-16 คู่ รูปขอบขนานแคบ กว้าง 5 มม. ยาว 10-15 มม. โคนเบี้ยว

ดอก ออกเป็นช่อห้อย ยาว 10-20 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ ผิวกลีบย่น เกสรผู้มี 10 อัน

ผล เป็นฝักแบน กว้าง 2-8 ซม. ยาว 10-15 ซม. โคนและปลายฝักเรียวแหลม เมล็ดแบน

เมล็ด เรียงตัวตามขวาง 1-8 เมล็ดต่อฝัก

สภาพนิเวศ
กลางแจ้ง
สภาพนิเวศวิทยา

ชายป่าดงดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ 

ถิ่นกำเนิด

เอเชียเขตร้อนและเขตอบอุ่น แอฟริกา อเมริกา เม็กซิโก 

การกระจายพันธุ์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงอินโดนีเซีย

การปลูกและการขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด

ระยะเวลาการติดดอก
มกราคม-มีนาคม
ระยะเวลาการติดผล
เมษายน-พฤษภาคม
ประเภทการใช้ประโยชน์
พืชประดับ,พืชใช้เนื้อไม้,พืชให้ร่มเงา

เป็นไม้ที่นิยมปลูกฟื้นฟูในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เนื้อไม้เลื่อยผ่า ไสกบ ตกแต่งง่าย ใช้ทำกระดาน เครื่องเรือนและเครื่องมือกสิกรรมได้ดี

หมายเหตุ

-

แหล่งอ้างอิง

ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์. 2554. “อะราง.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1032 (29 กรกฎาคม 2560)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์. 2540. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3. พิมพ์ครั้งที่ 3. โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์. กรุงเทพมหานคร. 155 น.

The Plant List. 2013. “Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-45917 (29 กรกฎาคม 2560)

The Royal Botanic Gardens, Kew science. “Peltophorum (Vogel) Benth.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:1166529-2 (9 ตุลาคม 2560)

แหล่งอ้างอิงการจำแนก

-

แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์

-

สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้