รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
RPRP-04718
ชื่อวิทยาศาสตร์

Pereskia bleo (Kunth) DC.

ชื่อไทย
กุหลาบพุกาม
ชื่อวงศ์
CACTACEAE
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-04718-00001 18.75201509 98.92475929 สวนนานาชาติ - สวนประเทศมอริเตเนีย Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้