รายละเอียดพรรณไม้ : 9363


ชื่อวิทยาศาสตร์
Unl3DJ zvifqdzuqhfi, [url=http://ioqsbkzbjmyw.com/]ioqsbkzbjmyw[/url], [link=http://pipdffqavvha.com/]pipdffqavvha[/link], http://imznucpaeqdx.com/
สกุล

Phaius Lour.

สปีชีส์

tankervilleae

Variety

-

Sub Variety
sCWhUNxTdLSFmUxGa
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Unl3DJ zvifqdzuqhfi, [url=http://ioqsbkzbjmyw.com/]ioqsbkzbjmyw[/url], [link=http://pipdffqavvha.com/]pipdffqavvha[/link], http://imznucpaeqdx.com/
ชื่อไทย
wrktnjypwhy
ชื่อท้องถิ่น
wrktnjypwhy
ชื่อสามัญ
wrktnjypwhy
ชื่อวงศ์
wrktnjypwhy
ลักษณะวิสัย
ไม้หัว
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Unl3DJ zvifqdzuqhfi, [url=http://ioqsbkzbjmyw.com/]ioqsbkzbjmyw[/url], [link=http://pipdffqavvha.com/]pipdffqavvha[/link], http://imznucpaeqdx.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Unl3DJ zvifqdzuqhfi, [url=http://ioqsbkzbjmyw.com/]ioqsbkzbjmyw[/url], [link=http://pipdffqavvha.com/]pipdffqavvha[/link], http://imznucpaeqdx.com/
ถิ่นกำเนิด
Unl3DJ zvifqdzuqhfi, [url=http://ioqsbkzbjmyw.com/]ioqsbkzbjmyw[/url], [link=http://pipdffqavvha.com/]pipdffqavvha[/link], http://imznucpaeqdx.com/
การกระจายพันธุ์
Unl3DJ zvifqdzuqhfi, [url=http://ioqsbkzbjmyw.com/]ioqsbkzbjmyw[/url], [link=http://pipdffqavvha.com/]pipdffqavvha[/link], http://imznucpaeqdx.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
Unl3DJ zvifqdzuqhfi, [url=http://ioqsbkzbjmyw.com/]ioqsbkzbjmyw[/url], [link=http://pipdffqavvha.com/]pipdffqavvha[/link], http://imznucpaeqdx.com/
ระยะเวลาการติดดอก
wrktnjypwhy
ระยะเวลาการติดผล
wrktnjypwhy
ประเภทการใช้ประโยชน์
Unl3DJ zvifqdzuqhfi, [url=http://ioqsbkzbjmyw.com/]ioqsbkzbjmyw[/url], [link=http://pipdffqavvha.com/]pipdffqavvha[/link], http://imznucpaeqdx.com/
หมายเหตุ
Unl3DJ zvifqdzuqhfi, [url=http://ioqsbkzbjmyw.com/]ioqsbkzbjmyw[/url], [link=http://pipdffqavvha.com/]pipdffqavvha[/link], http://imznucpaeqdx.com/
แหล่งอ้างอิง
Unl3DJ zvifqdzuqhfi, [url=http://ioqsbkzbjmyw.com/]ioqsbkzbjmyw[/url], [link=http://pipdffqavvha.com/]pipdffqavvha[/link], http://imznucpaeqdx.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Unl3DJ zvifqdzuqhfi, [url=http://ioqsbkzbjmyw.com/]ioqsbkzbjmyw[/url], [link=http://pipdffqavvha.com/]pipdffqavvha[/link], http://imznucpaeqdx.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Unl3DJ zvifqdzuqhfi, [url=http://ioqsbkzbjmyw.com/]ioqsbkzbjmyw[/url], [link=http://pipdffqavvha.com/]pipdffqavvha[/link], http://imznucpaeqdx.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้