รายละเอียดพรรณไม้ : RPRP-04882


ชื่อวิทยาศาสตร์

Pholidota articulata Lindl.

สกุล

Pholidota

สปีชีส์

Pholidota articulata

Variety

-

Sub Variety

-

Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม

 

Coelogyne articulata (Lindl.) Rchb.f.

Coelogyne khasyana (Rchb.f.) Rchb.f.

Pholidota decurva Ridl.

Pholidota khasyana Rchb.f.

Pholidota obovata Hook.f.

ชื่อไทย
เอื้องลำต่อ
ชื่อท้องถิ่น
-
ชื่อสามัญ
The Articulated Pholidota
ชื่อวงศ์
ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ลำลูกกล้วย รูปทรงกระบอก ต่อกันและกัน กว้าง 5-10 ซม. ยาว 4-12 ซม. บริเวณข้อต่ออาจจะมีรากเกิดขึ้น

ใบ มี 2 ใบ ที่ปลายยอดบนลำต้นเทียมใหม่ ใบรูปไข่กลับแกมรูปรี รูปไข่ หรือรูปรี กว้าง 2.7-6.2 ซม. ยาว 7.0-17.5 ซม. ก้านใบ ยาว 1.0-1.5 ซม. 

ดอก ช่อดอกออกที่ปลายยอดของลำต้นเทียมใหม่ ยาว 6-18 ซม. 1 ช่อมี 10 ดอกหรือมากกว่า มีใบประดับ รูปไข่แกมรูปไข่กลับ กว้าง 0.5-0.7 ซม. ยาว 1.5-2.5 ซม. ดอกมีสีขาวแกมเขียวหรือขาวมีแต้มสีแดง ก้านดอก ยาว 6-7 มม. กลีบชั้นนอกด้านบน รูปขอบขนานหรือรูปรี กว้าง 4-5 มม. ยาว 9-10 มม. กลีบดอกชั้นนอกด้านข้าง รูปไข่ กว้างกง่ากลีบชั้นนอกด้านบน กลีบดอกชั้นใน รูปไข่แกมรูปใบหอก กว้างประมาณ 2.0-2.5 มม. ยาวประมาณ 7 มม. ปากเกลี้ยง รูปขอบขนาน ขอบยับย่น โคนกลีบปากเป็นรูปเรือกว้างกว่าปลายกลีบปาก เส้าเกสร ขนาดประมาณ 2.5-3.0 มม. กว้าง 1 มม. ปลายมีปีก 

ผล แตกเมื่อแห้ง รูปไข่ผลถึงรูปไข่กลับแกมรูปรี ขนาด 1.8-2.0 ซม. มี 3 สัน ก้านผล ยาวประมาณ 2.5 มม. 

สภาพนิเวศ
ร่มรำไร
สภาพนิเวศวิทยา

ป่าพื้นที่สูง 800-2,500 ม. จากระดับทะเลปานกลาง

ถิ่นกำเนิด

เนปาล อินเดีย จีน ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม 

การกระจายพันธุ์

อินเดีย อินโดนีเซีบ ลาว มาเลเซีบ พม่า ไทย เวียดนาม เนปาล จีน กัมพูชา

การปลูกและการขยายพันธุ์

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แยกกอ

ระยะเวลาการติดดอก
มกราคม-สิงหาคม
ระยะเวลาการติดผล
ตุลาคม-ธันวาคม
ประเภทการใช้ประโยชน์
พืชประดับ

ตกแต่งสวน

หมายเหตุ

-

แหล่งอ้างอิง

Flora of China. “Pholidota articulata.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=242337223 (1 สิงหาคม 2560)

Orchidspecies. “.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.orchidspecies.com/pholarticulata.htm (1 สิงหาคม 2560)

The Plant List. 2013. “Pholidota articulata Lindl.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-152732 (1 สิงหาคม 2560)

The Royal Botanic Gardens, Kew science. “Pholidota articulata Lindl.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.orchidspecies.com/pholarticulata.htm (22 ตุลาคม 2560)

แหล่งอ้างอิงการจำแนก

-

แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์

-

สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้