รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
RPRP-04882
ชื่อวิทยาศาสตร์

Pholidota articulata Lindl.

ชื่อไทย
เอื้องลำต่อ
ชื่อวงศ์
ORCHIDACEAE
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-04882-00001 18.74972997 98.92509557 เรือนกล้วยไม้ Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้