รายละเอียดพรรณไม้ : 4266


ชื่อวิทยาศาสตร์
8QCITE vtcgmnjyzlat, [url=http://xiirwocydnsj.com/]xiirwocydnsj[/url], [link=http://zksnxmiusjls.com/]zksnxmiusjls[/link], http://lygucibeyouh.com/
สกุล

Phyllanthus L.

สปีชีส์

emblica

Variety

-

Sub Variety
SqqVgjWMMqF
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
8QCITE vtcgmnjyzlat, [url=http://xiirwocydnsj.com/]xiirwocydnsj[/url], [link=http://zksnxmiusjls.com/]zksnxmiusjls[/link], http://lygucibeyouh.com/
ชื่อไทย
qsaldb
ชื่อท้องถิ่น
qsaldb
ชื่อสามัญ
qsaldb
ชื่อวงศ์
qsaldb
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
8QCITE vtcgmnjyzlat, [url=http://xiirwocydnsj.com/]xiirwocydnsj[/url], [link=http://zksnxmiusjls.com/]zksnxmiusjls[/link], http://lygucibeyouh.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
8QCITE vtcgmnjyzlat, [url=http://xiirwocydnsj.com/]xiirwocydnsj[/url], [link=http://zksnxmiusjls.com/]zksnxmiusjls[/link], http://lygucibeyouh.com/
ถิ่นกำเนิด
8QCITE vtcgmnjyzlat, [url=http://xiirwocydnsj.com/]xiirwocydnsj[/url], [link=http://zksnxmiusjls.com/]zksnxmiusjls[/link], http://lygucibeyouh.com/
การกระจายพันธุ์
8QCITE vtcgmnjyzlat, [url=http://xiirwocydnsj.com/]xiirwocydnsj[/url], [link=http://zksnxmiusjls.com/]zksnxmiusjls[/link], http://lygucibeyouh.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
8QCITE vtcgmnjyzlat, [url=http://xiirwocydnsj.com/]xiirwocydnsj[/url], [link=http://zksnxmiusjls.com/]zksnxmiusjls[/link], http://lygucibeyouh.com/
ระยะเวลาการติดดอก
qsaldb
ระยะเวลาการติดผล
qsaldb
ประเภทการใช้ประโยชน์
8QCITE vtcgmnjyzlat, [url=http://xiirwocydnsj.com/]xiirwocydnsj[/url], [link=http://zksnxmiusjls.com/]zksnxmiusjls[/link], http://lygucibeyouh.com/
หมายเหตุ
8QCITE vtcgmnjyzlat, [url=http://xiirwocydnsj.com/]xiirwocydnsj[/url], [link=http://zksnxmiusjls.com/]zksnxmiusjls[/link], http://lygucibeyouh.com/
แหล่งอ้างอิง
8QCITE vtcgmnjyzlat, [url=http://xiirwocydnsj.com/]xiirwocydnsj[/url], [link=http://zksnxmiusjls.com/]zksnxmiusjls[/link], http://lygucibeyouh.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
8QCITE vtcgmnjyzlat, [url=http://xiirwocydnsj.com/]xiirwocydnsj[/url], [link=http://zksnxmiusjls.com/]zksnxmiusjls[/link], http://lygucibeyouh.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
8QCITE vtcgmnjyzlat, [url=http://xiirwocydnsj.com/]xiirwocydnsj[/url], [link=http://zksnxmiusjls.com/]zksnxmiusjls[/link], http://lygucibeyouh.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้