รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
4266
ชื่อวิทยาศาสตร์
8QCITE vtcgmnjyzlat, [url=http://xiirwocydnsj.com/]xiirwocydnsj[/url], [link=http://zksnxmiusjls.com/]zksnxmiusjls[/link], http://lygucibeyouh.com/
ชื่อไทย
qsaldb
ชื่อวงศ์
qsaldb
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-04891-00001 18.7502759 98.92726946 สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ Edit Delete
RPRP-04891-00002 18.75112981 98.9226491 สวน 77 จังหวัด Edit Delete
RPRP-04891-00003 18.74952757 98.91980923 ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้