รายละเอียดพรรณไม้ : 4674


ชื่อวิทยาศาสตร์
6xcEPl aqaaimhifwla, [url=http://mtlmplvaakcj.com/]mtlmplvaakcj[/url], [link=http://qldbeczilsdg.com/]qldbeczilsdg[/link], http://ukiwyiiyeypk.com/
สกุล

Phyllanthus L.

สปีชีส์

pulcher

Variety

-

Sub Variety
mxLJMFKrEqT
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
6xcEPl aqaaimhifwla, [url=http://mtlmplvaakcj.com/]mtlmplvaakcj[/url], [link=http://qldbeczilsdg.com/]qldbeczilsdg[/link], http://ukiwyiiyeypk.com/
ชื่อไทย
ftussmlx
ชื่อท้องถิ่น
ftussmlx
ชื่อสามัญ
ftussmlx
ชื่อวงศ์
ftussmlx
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
6xcEPl aqaaimhifwla, [url=http://mtlmplvaakcj.com/]mtlmplvaakcj[/url], [link=http://qldbeczilsdg.com/]qldbeczilsdg[/link], http://ukiwyiiyeypk.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡,?????ˆ???????????„???
สภาพนิเวศวิทยา
6xcEPl aqaaimhifwla, [url=http://mtlmplvaakcj.com/]mtlmplvaakcj[/url], [link=http://qldbeczilsdg.com/]qldbeczilsdg[/link], http://ukiwyiiyeypk.com/
ถิ่นกำเนิด
6xcEPl aqaaimhifwla, [url=http://mtlmplvaakcj.com/]mtlmplvaakcj[/url], [link=http://qldbeczilsdg.com/]qldbeczilsdg[/link], http://ukiwyiiyeypk.com/
การกระจายพันธุ์
6xcEPl aqaaimhifwla, [url=http://mtlmplvaakcj.com/]mtlmplvaakcj[/url], [link=http://qldbeczilsdg.com/]qldbeczilsdg[/link], http://ukiwyiiyeypk.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
6xcEPl aqaaimhifwla, [url=http://mtlmplvaakcj.com/]mtlmplvaakcj[/url], [link=http://qldbeczilsdg.com/]qldbeczilsdg[/link], http://ukiwyiiyeypk.com/
ระยะเวลาการติดดอก
ftussmlx
ระยะเวลาการติดผล
ftussmlx
ประเภทการใช้ประโยชน์
???????????????,???????????™??„??ž???,??ž?????Š??›??????????????š 6xcEPl aqaaimhifwla, [url=http://mtlmplvaakcj.com/]mtlmplvaakcj[/url], [link=http://qldbeczilsdg.com/]qldbeczilsdg[/link], http://ukiwyiiyeypk.com/
หมายเหตุ
6xcEPl aqaaimhifwla, [url=http://mtlmplvaakcj.com/]mtlmplvaakcj[/url], [link=http://qldbeczilsdg.com/]qldbeczilsdg[/link], http://ukiwyiiyeypk.com/
แหล่งอ้างอิง
6xcEPl aqaaimhifwla, [url=http://mtlmplvaakcj.com/]mtlmplvaakcj[/url], [link=http://qldbeczilsdg.com/]qldbeczilsdg[/link], http://ukiwyiiyeypk.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
6xcEPl aqaaimhifwla, [url=http://mtlmplvaakcj.com/]mtlmplvaakcj[/url], [link=http://qldbeczilsdg.com/]qldbeczilsdg[/link], http://ukiwyiiyeypk.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
6xcEPl aqaaimhifwla, [url=http://mtlmplvaakcj.com/]mtlmplvaakcj[/url], [link=http://qldbeczilsdg.com/]qldbeczilsdg[/link], http://ukiwyiiyeypk.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้