รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
4674
ชื่อวิทยาศาสตร์
6xcEPl aqaaimhifwla, [url=http://mtlmplvaakcj.com/]mtlmplvaakcj[/url], [link=http://qldbeczilsdg.com/]qldbeczilsdg[/link], http://ukiwyiiyeypk.com/
ชื่อไทย
ftussmlx
ชื่อวงศ์
ftussmlx
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-04893-00001 18.75075968 98.92069533 สวนสมุนไพร Edit Delete
RPRP-04893-00002 18.75002094 98.91947862 ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้