รายละเอียดพรรณไม้ : 5015


ชื่อวิทยาศาสตร์
Glamitala
สกุล
<p><em>Phyllostachys</em> Siebold & Zucc.</p>
สปีชีส์
<p><em>makinoi</em></p>
Variety
<p>-</p>
Sub Variety
uORJBcGqBjgT
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Kob Lasix priligy amazon where to buy priligy
ชื่อไทย
Glamitala
ชื่อท้องถิ่น
Glamitala
ชื่อสามัญ
Glamitala
ชื่อวงศ์
wmwjtfs
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Kob Lasix priligy amazon where to buy priligy
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Kob Lasix priligy amazon where to buy priligy
ถิ่นกำเนิด
Kob Lasix priligy amazon where to buy priligy
การกระจายพันธุ์
Kob Lasix priligy amazon where to buy priligy
การปลูกและการขยายพันธุ์
Kob Lasix priligy amazon where to buy priligy
ระยะเวลาการติดดอก
wmwjtfs
ระยะเวลาการติดผล
wmwjtfs
ประเภทการใช้ประโยชน์
Kob Lasix priligy amazon where to buy priligy
หมายเหตุ
Kob Lasix priligy amazon where to buy priligy
แหล่งอ้างอิง
Kob Lasix priligy amazon where to buy priligy
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Kob Lasix priligy amazon where to buy priligy
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Kob Lasix priligy amazon where to buy priligy
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้