รายละเอียดพรรณไม้ : 1540


ชื่อวิทยาศาสตร์
Camsslumb
สกุล
Plectranthus
สปีชีส์
Plectranthus?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? scutellarioides
Variety
-
Sub Variety
SpOlVjeWoXNyrHmI
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
cialis otc Therefore index of suspicion should be high and diagnostic para centesis be done early.
ชื่อไทย
Camsslumb
ชื่อท้องถิ่น
Camsslumb
ชื่อสามัญ
Camsslumb
ชื่อวงศ์
johnansaz
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
cialis otc Therefore index of suspicion should be high and diagnostic para centesis be done early.
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
cialis otc Therefore index of suspicion should be high and diagnostic para centesis be done early.
ถิ่นกำเนิด
cialis otc Therefore index of suspicion should be high and diagnostic para centesis be done early.
การกระจายพันธุ์
cialis otc Therefore index of suspicion should be high and diagnostic para centesis be done early.
การปลูกและการขยายพันธุ์
cialis otc Therefore index of suspicion should be high and diagnostic para centesis be done early.
ระยะเวลาการติดดอก
johnansaz
ระยะเวลาการติดผล
johnansaz
ประเภทการใช้ประโยชน์
cialis otc Therefore index of suspicion should be high and diagnostic para centesis be done early.
หมายเหตุ
cialis otc Therefore index of suspicion should be high and diagnostic para centesis be done early.
แหล่งอ้างอิง
cialis otc Therefore index of suspicion should be high and diagnostic para centesis be done early.
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
cialis otc Therefore index of suspicion should be high and diagnostic para centesis be done early.
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
cialis otc Therefore index of suspicion should be high and diagnostic para centesis be done early.
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้