รายละเอียดพรรณไม้ : 9158


ชื่อวิทยาศาสตร์
envergy
สกุล
Plectranthus
สปีชีส์
Plectranthus??????????????????????????????????????????????????? scutellarioides
Variety
-
Sub Variety
kmSuGrbjIpx
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
http://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil
ชื่อไทย
envergy
ชื่อท้องถิ่น
envergy
ชื่อสามัญ
envergy
ชื่อวงศ์
jwpnkezimwl
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
http://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
http://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil
ถิ่นกำเนิด
http://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil
การกระจายพันธุ์
http://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil
การปลูกและการขยายพันธุ์
http://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil
ระยะเวลาการติดดอก
jwpnkezimwl
ระยะเวลาการติดผล
jwpnkezimwl
ประเภทการใช้ประโยชน์
http://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil
หมายเหตุ
http://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil
แหล่งอ้างอิง
http://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
http://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
http://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้