รายละเอียดพรรณไม้ : 3828


ชื่อวิทยาศาสตร์
Do you have any exams coming up? golongan salbutamol 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
สกุล

Plinia Plum. ex L.

สปีชีส์

cauliflora

Variety

-

Sub Variety
BfjYFFWKgntTkmf
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Do you have any exams coming up? golongan salbutamol 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
ชื่อไทย
Andres
ชื่อท้องถิ่น
Andres
ชื่อสามัญ
Andres
ชื่อวงศ์
Andres
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Do you have any exams coming up? golongan salbutamol 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Do you have any exams coming up? golongan salbutamol 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
ถิ่นกำเนิด
Do you have any exams coming up? golongan salbutamol 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
การกระจายพันธุ์
Do you have any exams coming up? golongan salbutamol 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
การปลูกและการขยายพันธุ์
Do you have any exams coming up? golongan salbutamol 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
ระยะเวลาการติดดอก
Andres
ระยะเวลาการติดผล
Andres
ประเภทการใช้ประโยชน์
Do you have any exams coming up? golongan salbutamol 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
หมายเหตุ
Do you have any exams coming up? golongan salbutamol 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
แหล่งอ้างอิง
Do you have any exams coming up? golongan salbutamol 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Do you have any exams coming up? golongan salbutamol 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Do you have any exams coming up? golongan salbutamol 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้