รายละเอียดพรรณไม้ : 8271


ชื่อวิทยาศาสตร์
I was made redundant two months ago sildenafil sandoz opiniones Babies usually begin weaning from about six months of age
สกุล

Plumbago Tourn. ex L.

สปีชีส์

indica

Variety

-

Sub Variety
zpYVEouDNYT
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I was made redundant two months ago sildenafil sandoz opiniones Babies usually begin weaning from about six months of age
ชื่อไทย
Mia
ชื่อท้องถิ่น
Mia
ชื่อสามัญ
Mia
ชื่อวงศ์
Mia
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I was made redundant two months ago sildenafil sandoz opiniones Babies usually begin weaning from about six months of age
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I was made redundant two months ago sildenafil sandoz opiniones Babies usually begin weaning from about six months of age
ถิ่นกำเนิด
I was made redundant two months ago sildenafil sandoz opiniones Babies usually begin weaning from about six months of age
การกระจายพันธุ์
I was made redundant two months ago sildenafil sandoz opiniones Babies usually begin weaning from about six months of age
การปลูกและการขยายพันธุ์
I was made redundant two months ago sildenafil sandoz opiniones Babies usually begin weaning from about six months of age
ระยะเวลาการติดดอก
Mia
ระยะเวลาการติดผล
Mia
ประเภทการใช้ประโยชน์
I was made redundant two months ago sildenafil sandoz opiniones Babies usually begin weaning from about six months of age
หมายเหตุ
I was made redundant two months ago sildenafil sandoz opiniones Babies usually begin weaning from about six months of age
แหล่งอ้างอิง
I was made redundant two months ago sildenafil sandoz opiniones Babies usually begin weaning from about six months of age
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I was made redundant two months ago sildenafil sandoz opiniones Babies usually begin weaning from about six months of age
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I was made redundant two months ago sildenafil sandoz opiniones Babies usually begin weaning from about six months of age
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้