รายละเอียดพรรณไม้ : 7295


ชื่อวิทยาศาสตร์
Ll1txE iuupjsxskqvl, [url=http://bgwcsacpuoni.com/]bgwcsacpuoni[/url], [link=http://lxcczvzswpyz.com/]lxcczvzswpyz[/link], http://fldinldfgnvc.com/
สกุล

Antidesma L.

สปีชีส์

ghaesembilla

Variety

-

Sub Variety
ZfXUspDiHKAOTMfRe
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Ll1txE iuupjsxskqvl, [url=http://bgwcsacpuoni.com/]bgwcsacpuoni[/url], [link=http://lxcczvzswpyz.com/]lxcczvzswpyz[/link], http://fldinldfgnvc.com/
ชื่อไทย
umtqzkqrzo
ชื่อท้องถิ่น
umtqzkqrzo
ชื่อสามัญ
umtqzkqrzo
ชื่อวงศ์
umtqzkqrzo
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Ll1txE iuupjsxskqvl, [url=http://bgwcsacpuoni.com/]bgwcsacpuoni[/url], [link=http://lxcczvzswpyz.com/]lxcczvzswpyz[/link], http://fldinldfgnvc.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Ll1txE iuupjsxskqvl, [url=http://bgwcsacpuoni.com/]bgwcsacpuoni[/url], [link=http://lxcczvzswpyz.com/]lxcczvzswpyz[/link], http://fldinldfgnvc.com/
ถิ่นกำเนิด
Ll1txE iuupjsxskqvl, [url=http://bgwcsacpuoni.com/]bgwcsacpuoni[/url], [link=http://lxcczvzswpyz.com/]lxcczvzswpyz[/link], http://fldinldfgnvc.com/
การกระจายพันธุ์
Ll1txE iuupjsxskqvl, [url=http://bgwcsacpuoni.com/]bgwcsacpuoni[/url], [link=http://lxcczvzswpyz.com/]lxcczvzswpyz[/link], http://fldinldfgnvc.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
Ll1txE iuupjsxskqvl, [url=http://bgwcsacpuoni.com/]bgwcsacpuoni[/url], [link=http://lxcczvzswpyz.com/]lxcczvzswpyz[/link], http://fldinldfgnvc.com/
ระยะเวลาการติดดอก
umtqzkqrzo
ระยะเวลาการติดผล
umtqzkqrzo
ประเภทการใช้ประโยชน์
Ll1txE iuupjsxskqvl, [url=http://bgwcsacpuoni.com/]bgwcsacpuoni[/url], [link=http://lxcczvzswpyz.com/]lxcczvzswpyz[/link], http://fldinldfgnvc.com/
หมายเหตุ
Ll1txE iuupjsxskqvl, [url=http://bgwcsacpuoni.com/]bgwcsacpuoni[/url], [link=http://lxcczvzswpyz.com/]lxcczvzswpyz[/link], http://fldinldfgnvc.com/
แหล่งอ้างอิง
Ll1txE iuupjsxskqvl, [url=http://bgwcsacpuoni.com/]bgwcsacpuoni[/url], [link=http://lxcczvzswpyz.com/]lxcczvzswpyz[/link], http://fldinldfgnvc.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Ll1txE iuupjsxskqvl, [url=http://bgwcsacpuoni.com/]bgwcsacpuoni[/url], [link=http://lxcczvzswpyz.com/]lxcczvzswpyz[/link], http://fldinldfgnvc.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Ll1txE iuupjsxskqvl, [url=http://bgwcsacpuoni.com/]bgwcsacpuoni[/url], [link=http://lxcczvzswpyz.com/]lxcczvzswpyz[/link], http://fldinldfgnvc.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้