รายละเอียดพรรณไม้ : 2821


ชื่อวิทยาศาสตร์
Y1A80j xqmuaypfnsin, [url=http://avuthwqajttr.com/]avuthwqajttr[/url], [link=http://soztpypssfjb.com/]soztpypssfjb[/link], http://pgwcwskyjrxq.com/
สกุล

Podranea Sprague

สปีชีส์

ricasoliana

Variety

-

Sub Variety
GvTMYCHyBEEJeSiLxD
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Y1A80j xqmuaypfnsin, [url=http://avuthwqajttr.com/]avuthwqajttr[/url], [link=http://soztpypssfjb.com/]soztpypssfjb[/link], http://pgwcwskyjrxq.com/
ชื่อไทย
lnevxijtf
ชื่อท้องถิ่น
lnevxijtf
ชื่อสามัญ
lnevxijtf
ชื่อวงศ์
lnevxijtf
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Y1A80j xqmuaypfnsin, [url=http://avuthwqajttr.com/]avuthwqajttr[/url], [link=http://soztpypssfjb.com/]soztpypssfjb[/link], http://pgwcwskyjrxq.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Y1A80j xqmuaypfnsin, [url=http://avuthwqajttr.com/]avuthwqajttr[/url], [link=http://soztpypssfjb.com/]soztpypssfjb[/link], http://pgwcwskyjrxq.com/
ถิ่นกำเนิด
Y1A80j xqmuaypfnsin, [url=http://avuthwqajttr.com/]avuthwqajttr[/url], [link=http://soztpypssfjb.com/]soztpypssfjb[/link], http://pgwcwskyjrxq.com/
การกระจายพันธุ์
Y1A80j xqmuaypfnsin, [url=http://avuthwqajttr.com/]avuthwqajttr[/url], [link=http://soztpypssfjb.com/]soztpypssfjb[/link], http://pgwcwskyjrxq.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
Y1A80j xqmuaypfnsin, [url=http://avuthwqajttr.com/]avuthwqajttr[/url], [link=http://soztpypssfjb.com/]soztpypssfjb[/link], http://pgwcwskyjrxq.com/
ระยะเวลาการติดดอก
lnevxijtf
ระยะเวลาการติดผล
lnevxijtf
ประเภทการใช้ประโยชน์
Y1A80j xqmuaypfnsin, [url=http://avuthwqajttr.com/]avuthwqajttr[/url], [link=http://soztpypssfjb.com/]soztpypssfjb[/link], http://pgwcwskyjrxq.com/
หมายเหตุ
Y1A80j xqmuaypfnsin, [url=http://avuthwqajttr.com/]avuthwqajttr[/url], [link=http://soztpypssfjb.com/]soztpypssfjb[/link], http://pgwcwskyjrxq.com/
แหล่งอ้างอิง
Y1A80j xqmuaypfnsin, [url=http://avuthwqajttr.com/]avuthwqajttr[/url], [link=http://soztpypssfjb.com/]soztpypssfjb[/link], http://pgwcwskyjrxq.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Y1A80j xqmuaypfnsin, [url=http://avuthwqajttr.com/]avuthwqajttr[/url], [link=http://soztpypssfjb.com/]soztpypssfjb[/link], http://pgwcwskyjrxq.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Y1A80j xqmuaypfnsin, [url=http://avuthwqajttr.com/]avuthwqajttr[/url], [link=http://soztpypssfjb.com/]soztpypssfjb[/link], http://pgwcwskyjrxq.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้