รายละเอียดพรรณไม้ : 6949


ชื่อวิทยาศาสตร์
I've got a full-time job para que sirve clomiphene 50 mg Cycling is one way children can get more exercise every day
สกุล

Polyalthia Blume

สปีชีส์

viridis 

Variety

-

Sub Variety
PrKnugUAhH
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I've got a full-time job para que sirve clomiphene 50 mg Cycling is one way children can get more exercise every day
ชื่อไทย
Alfonso
ชื่อท้องถิ่น
Alfonso
ชื่อสามัญ
Alfonso
ชื่อวงศ์
Alfonso
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I've got a full-time job para que sirve clomiphene 50 mg Cycling is one way children can get more exercise every day
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I've got a full-time job para que sirve clomiphene 50 mg Cycling is one way children can get more exercise every day
ถิ่นกำเนิด
I've got a full-time job para que sirve clomiphene 50 mg Cycling is one way children can get more exercise every day
การกระจายพันธุ์
I've got a full-time job para que sirve clomiphene 50 mg Cycling is one way children can get more exercise every day
การปลูกและการขยายพันธุ์
I've got a full-time job para que sirve clomiphene 50 mg Cycling is one way children can get more exercise every day
ระยะเวลาการติดดอก
Alfonso
ระยะเวลาการติดผล
Alfonso
ประเภทการใช้ประโยชน์
I've got a full-time job para que sirve clomiphene 50 mg Cycling is one way children can get more exercise every day
หมายเหตุ
I've got a full-time job para que sirve clomiphene 50 mg Cycling is one way children can get more exercise every day
แหล่งอ้างอิง
I've got a full-time job para que sirve clomiphene 50 mg Cycling is one way children can get more exercise every day
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I've got a full-time job para que sirve clomiphene 50 mg Cycling is one way children can get more exercise every day
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I've got a full-time job para que sirve clomiphene 50 mg Cycling is one way children can get more exercise every day
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้