รายละเอียดพรรณไม้ : 2347


ชื่อวิทยาศาสตร์
bLV4cv uqsrbhrqtkzo, [url=http://ybmgbbyflwzh.com/]ybmgbbyflwzh[/url], [link=http://aytcjsrjpoei.com/]aytcjsrjpoei[/link], http://kufewrzvbbxl.com/
สกุล

Portulaca L.

สปีชีส์

grandiflora

Variety

Happy Hour Yellow

Sub Variety
TrZyBNhtFDQUtYBll
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
bLV4cv uqsrbhrqtkzo, [url=http://ybmgbbyflwzh.com/]ybmgbbyflwzh[/url], [link=http://aytcjsrjpoei.com/]aytcjsrjpoei[/link], http://kufewrzvbbxl.com/
ชื่อไทย
iyoeqoelr
ชื่อท้องถิ่น
iyoeqoelr
ชื่อสามัญ
iyoeqoelr
ชื่อวงศ์
iyoeqoelr
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
bLV4cv uqsrbhrqtkzo, [url=http://ybmgbbyflwzh.com/]ybmgbbyflwzh[/url], [link=http://aytcjsrjpoei.com/]aytcjsrjpoei[/link], http://kufewrzvbbxl.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
bLV4cv uqsrbhrqtkzo, [url=http://ybmgbbyflwzh.com/]ybmgbbyflwzh[/url], [link=http://aytcjsrjpoei.com/]aytcjsrjpoei[/link], http://kufewrzvbbxl.com/
ถิ่นกำเนิด
bLV4cv uqsrbhrqtkzo, [url=http://ybmgbbyflwzh.com/]ybmgbbyflwzh[/url], [link=http://aytcjsrjpoei.com/]aytcjsrjpoei[/link], http://kufewrzvbbxl.com/
การกระจายพันธุ์
bLV4cv uqsrbhrqtkzo, [url=http://ybmgbbyflwzh.com/]ybmgbbyflwzh[/url], [link=http://aytcjsrjpoei.com/]aytcjsrjpoei[/link], http://kufewrzvbbxl.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
bLV4cv uqsrbhrqtkzo, [url=http://ybmgbbyflwzh.com/]ybmgbbyflwzh[/url], [link=http://aytcjsrjpoei.com/]aytcjsrjpoei[/link], http://kufewrzvbbxl.com/
ระยะเวลาการติดดอก
iyoeqoelr
ระยะเวลาการติดผล
iyoeqoelr
ประเภทการใช้ประโยชน์
bLV4cv uqsrbhrqtkzo, [url=http://ybmgbbyflwzh.com/]ybmgbbyflwzh[/url], [link=http://aytcjsrjpoei.com/]aytcjsrjpoei[/link], http://kufewrzvbbxl.com/
หมายเหตุ
bLV4cv uqsrbhrqtkzo, [url=http://ybmgbbyflwzh.com/]ybmgbbyflwzh[/url], [link=http://aytcjsrjpoei.com/]aytcjsrjpoei[/link], http://kufewrzvbbxl.com/
แหล่งอ้างอิง
bLV4cv uqsrbhrqtkzo, [url=http://ybmgbbyflwzh.com/]ybmgbbyflwzh[/url], [link=http://aytcjsrjpoei.com/]aytcjsrjpoei[/link], http://kufewrzvbbxl.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
bLV4cv uqsrbhrqtkzo, [url=http://ybmgbbyflwzh.com/]ybmgbbyflwzh[/url], [link=http://aytcjsrjpoei.com/]aytcjsrjpoei[/link], http://kufewrzvbbxl.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
bLV4cv uqsrbhrqtkzo, [url=http://ybmgbbyflwzh.com/]ybmgbbyflwzh[/url], [link=http://aytcjsrjpoei.com/]aytcjsrjpoei[/link], http://kufewrzvbbxl.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้