รายละเอียดพรรณไม้ : 3830


ชื่อวิทยาศาสตร์
Glamitala
สกุล
<p><em>Pseuderanthemum</em> Radlk. ex Lindau</p>
สปีชีส์
<p><em>carruthersii</em> </p>
Variety
<p><em>Tricolor</em></p>
Sub Variety
oHgjVPVJQPp
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Levitra Dose Consigliata priligy without prescription priligy amazon
ชื่อไทย
Glamitala
ชื่อท้องถิ่น
Glamitala
ชื่อสามัญ
Glamitala
ชื่อวงศ์
ldvchc
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Levitra Dose Consigliata priligy without prescription priligy amazon
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Levitra Dose Consigliata priligy without prescription priligy amazon
ถิ่นกำเนิด
Levitra Dose Consigliata priligy without prescription priligy amazon
การกระจายพันธุ์
Levitra Dose Consigliata priligy without prescription priligy amazon
การปลูกและการขยายพันธุ์
Levitra Dose Consigliata priligy without prescription priligy amazon
ระยะเวลาการติดดอก
ldvchc
ระยะเวลาการติดผล
ldvchc
ประเภทการใช้ประโยชน์
Levitra Dose Consigliata priligy without prescription priligy amazon
หมายเหตุ
Levitra Dose Consigliata priligy without prescription priligy amazon
แหล่งอ้างอิง
Levitra Dose Consigliata priligy without prescription priligy amazon
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Levitra Dose Consigliata priligy without prescription priligy amazon
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Levitra Dose Consigliata priligy without prescription priligy amazon
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้