รายละเอียดพรรณไม้ : 6725


ชื่อวิทยาศาสตร์
5TqngL qqiygtdlftkr, [url=http://duvogdgahwzi.com/]duvogdgahwzi[/url], [link=http://otcspdernjui.com/]otcspdernjui[/link], http://wmbnauuijowb.com/
สกุล

Psidium L.

สปีชีส์

guajava

Variety

Pan Si Thong

Sub Variety
lhMjZMZQdcNnQyv
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
5TqngL qqiygtdlftkr, [url=http://duvogdgahwzi.com/]duvogdgahwzi[/url], [link=http://otcspdernjui.com/]otcspdernjui[/link], http://wmbnauuijowb.com/
ชื่อไทย
djkyabgqf
ชื่อท้องถิ่น
djkyabgqf
ชื่อสามัญ
djkyabgqf
ชื่อวงศ์
djkyabgqf
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
5TqngL qqiygtdlftkr, [url=http://duvogdgahwzi.com/]duvogdgahwzi[/url], [link=http://otcspdernjui.com/]otcspdernjui[/link], http://wmbnauuijowb.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
5TqngL qqiygtdlftkr, [url=http://duvogdgahwzi.com/]duvogdgahwzi[/url], [link=http://otcspdernjui.com/]otcspdernjui[/link], http://wmbnauuijowb.com/
ถิ่นกำเนิด
5TqngL qqiygtdlftkr, [url=http://duvogdgahwzi.com/]duvogdgahwzi[/url], [link=http://otcspdernjui.com/]otcspdernjui[/link], http://wmbnauuijowb.com/
การกระจายพันธุ์
5TqngL qqiygtdlftkr, [url=http://duvogdgahwzi.com/]duvogdgahwzi[/url], [link=http://otcspdernjui.com/]otcspdernjui[/link], http://wmbnauuijowb.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
5TqngL qqiygtdlftkr, [url=http://duvogdgahwzi.com/]duvogdgahwzi[/url], [link=http://otcspdernjui.com/]otcspdernjui[/link], http://wmbnauuijowb.com/
ระยะเวลาการติดดอก
djkyabgqf
ระยะเวลาการติดผล
djkyabgqf
ประเภทการใช้ประโยชน์
5TqngL qqiygtdlftkr, [url=http://duvogdgahwzi.com/]duvogdgahwzi[/url], [link=http://otcspdernjui.com/]otcspdernjui[/link], http://wmbnauuijowb.com/
หมายเหตุ
5TqngL qqiygtdlftkr, [url=http://duvogdgahwzi.com/]duvogdgahwzi[/url], [link=http://otcspdernjui.com/]otcspdernjui[/link], http://wmbnauuijowb.com/
แหล่งอ้างอิง
5TqngL qqiygtdlftkr, [url=http://duvogdgahwzi.com/]duvogdgahwzi[/url], [link=http://otcspdernjui.com/]otcspdernjui[/link], http://wmbnauuijowb.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
5TqngL qqiygtdlftkr, [url=http://duvogdgahwzi.com/]duvogdgahwzi[/url], [link=http://otcspdernjui.com/]otcspdernjui[/link], http://wmbnauuijowb.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
5TqngL qqiygtdlftkr, [url=http://duvogdgahwzi.com/]duvogdgahwzi[/url], [link=http://otcspdernjui.com/]otcspdernjui[/link], http://wmbnauuijowb.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้