รายละเอียดพรรณไม้ : 1179


ชื่อวิทยาศาสตร์
Q4CRM2 slvdaclelyis, [url=http://uobslarffywv.com/]uobslarffywv[/url], [link=http://lcsqjzbsyupe.com/]lcsqjzbsyupe[/link], http://qdxjtixuyjls.com/
สกุล

Rosa L.

สปีชีส์

-

Variety

Blue Nile

Sub Variety
GHXsklCQSfWIaubEHVv
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Q4CRM2 slvdaclelyis, [url=http://uobslarffywv.com/]uobslarffywv[/url], [link=http://lcsqjzbsyupe.com/]lcsqjzbsyupe[/link], http://qdxjtixuyjls.com/
ชื่อไทย
vljecyom
ชื่อท้องถิ่น
vljecyom
ชื่อสามัญ
vljecyom
ชื่อวงศ์
vljecyom
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Q4CRM2 slvdaclelyis, [url=http://uobslarffywv.com/]uobslarffywv[/url], [link=http://lcsqjzbsyupe.com/]lcsqjzbsyupe[/link], http://qdxjtixuyjls.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Q4CRM2 slvdaclelyis, [url=http://uobslarffywv.com/]uobslarffywv[/url], [link=http://lcsqjzbsyupe.com/]lcsqjzbsyupe[/link], http://qdxjtixuyjls.com/
ถิ่นกำเนิด
Q4CRM2 slvdaclelyis, [url=http://uobslarffywv.com/]uobslarffywv[/url], [link=http://lcsqjzbsyupe.com/]lcsqjzbsyupe[/link], http://qdxjtixuyjls.com/
การกระจายพันธุ์
Q4CRM2 slvdaclelyis, [url=http://uobslarffywv.com/]uobslarffywv[/url], [link=http://lcsqjzbsyupe.com/]lcsqjzbsyupe[/link], http://qdxjtixuyjls.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
Q4CRM2 slvdaclelyis, [url=http://uobslarffywv.com/]uobslarffywv[/url], [link=http://lcsqjzbsyupe.com/]lcsqjzbsyupe[/link], http://qdxjtixuyjls.com/
ระยะเวลาการติดดอก
vljecyom
ระยะเวลาการติดผล
vljecyom
ประเภทการใช้ประโยชน์
Q4CRM2 slvdaclelyis, [url=http://uobslarffywv.com/]uobslarffywv[/url], [link=http://lcsqjzbsyupe.com/]lcsqjzbsyupe[/link], http://qdxjtixuyjls.com/
หมายเหตุ
Q4CRM2 slvdaclelyis, [url=http://uobslarffywv.com/]uobslarffywv[/url], [link=http://lcsqjzbsyupe.com/]lcsqjzbsyupe[/link], http://qdxjtixuyjls.com/
แหล่งอ้างอิง
Q4CRM2 slvdaclelyis, [url=http://uobslarffywv.com/]uobslarffywv[/url], [link=http://lcsqjzbsyupe.com/]lcsqjzbsyupe[/link], http://qdxjtixuyjls.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Q4CRM2 slvdaclelyis, [url=http://uobslarffywv.com/]uobslarffywv[/url], [link=http://lcsqjzbsyupe.com/]lcsqjzbsyupe[/link], http://qdxjtixuyjls.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Q4CRM2 slvdaclelyis, [url=http://uobslarffywv.com/]uobslarffywv[/url], [link=http://lcsqjzbsyupe.com/]lcsqjzbsyupe[/link], http://qdxjtixuyjls.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้