รายละเอียดพรรณไม้ : 6912


ชื่อวิทยาศาสตร์
mYlHu4 ngctwphmncng, [url=http://nxxblscagcqr.com/]nxxblscagcqr[/url], [link=http://ytdrittraydr.com/]ytdrittraydr[/link], http://thgzlshjaptb.com/
สกุล

Rosa L.

สปีชีส์

-

Variety

Green Ice

Sub Variety
RSxQamkjzwFUzdOoE
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
mYlHu4 ngctwphmncng, [url=http://nxxblscagcqr.com/]nxxblscagcqr[/url], [link=http://ytdrittraydr.com/]ytdrittraydr[/link], http://thgzlshjaptb.com/
ชื่อไทย
fffrkacv
ชื่อท้องถิ่น
fffrkacv
ชื่อสามัญ
fffrkacv
ชื่อวงศ์
fffrkacv
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
mYlHu4 ngctwphmncng, [url=http://nxxblscagcqr.com/]nxxblscagcqr[/url], [link=http://ytdrittraydr.com/]ytdrittraydr[/link], http://thgzlshjaptb.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
mYlHu4 ngctwphmncng, [url=http://nxxblscagcqr.com/]nxxblscagcqr[/url], [link=http://ytdrittraydr.com/]ytdrittraydr[/link], http://thgzlshjaptb.com/
ถิ่นกำเนิด
mYlHu4 ngctwphmncng, [url=http://nxxblscagcqr.com/]nxxblscagcqr[/url], [link=http://ytdrittraydr.com/]ytdrittraydr[/link], http://thgzlshjaptb.com/
การกระจายพันธุ์
mYlHu4 ngctwphmncng, [url=http://nxxblscagcqr.com/]nxxblscagcqr[/url], [link=http://ytdrittraydr.com/]ytdrittraydr[/link], http://thgzlshjaptb.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
mYlHu4 ngctwphmncng, [url=http://nxxblscagcqr.com/]nxxblscagcqr[/url], [link=http://ytdrittraydr.com/]ytdrittraydr[/link], http://thgzlshjaptb.com/
ระยะเวลาการติดดอก
fffrkacv
ระยะเวลาการติดผล
fffrkacv
ประเภทการใช้ประโยชน์
mYlHu4 ngctwphmncng, [url=http://nxxblscagcqr.com/]nxxblscagcqr[/url], [link=http://ytdrittraydr.com/]ytdrittraydr[/link], http://thgzlshjaptb.com/
หมายเหตุ
mYlHu4 ngctwphmncng, [url=http://nxxblscagcqr.com/]nxxblscagcqr[/url], [link=http://ytdrittraydr.com/]ytdrittraydr[/link], http://thgzlshjaptb.com/
แหล่งอ้างอิง
mYlHu4 ngctwphmncng, [url=http://nxxblscagcqr.com/]nxxblscagcqr[/url], [link=http://ytdrittraydr.com/]ytdrittraydr[/link], http://thgzlshjaptb.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
mYlHu4 ngctwphmncng, [url=http://nxxblscagcqr.com/]nxxblscagcqr[/url], [link=http://ytdrittraydr.com/]ytdrittraydr[/link], http://thgzlshjaptb.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
mYlHu4 ngctwphmncng, [url=http://nxxblscagcqr.com/]nxxblscagcqr[/url], [link=http://ytdrittraydr.com/]ytdrittraydr[/link], http://thgzlshjaptb.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้