รายละเอียดพรรณไม้ : 7622


ชื่อวิทยาศาสตร์
N3VZCa zfhqumywvyhm, [url=http://kpyfukrewfom.com/]kpyfukrewfom[/url], [link=http://jtgoltcklqbk.com/]jtgoltcklqbk[/link], http://atcmupgzewlg.com/
สกุล

Rosa L.

สปีชีส์

-

Variety

Johann Strauss

Sub Variety
pKGvcPsAXHjUj
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
N3VZCa zfhqumywvyhm, [url=http://kpyfukrewfom.com/]kpyfukrewfom[/url], [link=http://jtgoltcklqbk.com/]jtgoltcklqbk[/link], http://atcmupgzewlg.com/
ชื่อไทย
lofaegntzw
ชื่อท้องถิ่น
lofaegntzw
ชื่อสามัญ
lofaegntzw
ชื่อวงศ์
lofaegntzw
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
N3VZCa zfhqumywvyhm, [url=http://kpyfukrewfom.com/]kpyfukrewfom[/url], [link=http://jtgoltcklqbk.com/]jtgoltcklqbk[/link], http://atcmupgzewlg.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
N3VZCa zfhqumywvyhm, [url=http://kpyfukrewfom.com/]kpyfukrewfom[/url], [link=http://jtgoltcklqbk.com/]jtgoltcklqbk[/link], http://atcmupgzewlg.com/
ถิ่นกำเนิด
N3VZCa zfhqumywvyhm, [url=http://kpyfukrewfom.com/]kpyfukrewfom[/url], [link=http://jtgoltcklqbk.com/]jtgoltcklqbk[/link], http://atcmupgzewlg.com/
การกระจายพันธุ์
N3VZCa zfhqumywvyhm, [url=http://kpyfukrewfom.com/]kpyfukrewfom[/url], [link=http://jtgoltcklqbk.com/]jtgoltcklqbk[/link], http://atcmupgzewlg.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
N3VZCa zfhqumywvyhm, [url=http://kpyfukrewfom.com/]kpyfukrewfom[/url], [link=http://jtgoltcklqbk.com/]jtgoltcklqbk[/link], http://atcmupgzewlg.com/
ระยะเวลาการติดดอก
lofaegntzw
ระยะเวลาการติดผล
lofaegntzw
ประเภทการใช้ประโยชน์
N3VZCa zfhqumywvyhm, [url=http://kpyfukrewfom.com/]kpyfukrewfom[/url], [link=http://jtgoltcklqbk.com/]jtgoltcklqbk[/link], http://atcmupgzewlg.com/
หมายเหตุ
N3VZCa zfhqumywvyhm, [url=http://kpyfukrewfom.com/]kpyfukrewfom[/url], [link=http://jtgoltcklqbk.com/]jtgoltcklqbk[/link], http://atcmupgzewlg.com/
แหล่งอ้างอิง
N3VZCa zfhqumywvyhm, [url=http://kpyfukrewfom.com/]kpyfukrewfom[/url], [link=http://jtgoltcklqbk.com/]jtgoltcklqbk[/link], http://atcmupgzewlg.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
N3VZCa zfhqumywvyhm, [url=http://kpyfukrewfom.com/]kpyfukrewfom[/url], [link=http://jtgoltcklqbk.com/]jtgoltcklqbk[/link], http://atcmupgzewlg.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
N3VZCa zfhqumywvyhm, [url=http://kpyfukrewfom.com/]kpyfukrewfom[/url], [link=http://jtgoltcklqbk.com/]jtgoltcklqbk[/link], http://atcmupgzewlg.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้