รายละเอียดพรรณไม้ : 2646


ชื่อวิทยาศาสตร์
i7HYxb htfpntxniohp, [url=http://zwqckmznicjl.com/]zwqckmznicjl[/url], [link=http://jovqfsmgngjl.com/]jovqfsmgngjl[/link], http://gzjlytzhjwoz.com/
สกุล

Rosa L.

สปีชีส์

-

Variety

Johann Strauss

Sub Variety
FJWhCIlgiaTbtGPa
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
i7HYxb htfpntxniohp, [url=http://zwqckmznicjl.com/]zwqckmznicjl[/url], [link=http://jovqfsmgngjl.com/]jovqfsmgngjl[/link], http://gzjlytzhjwoz.com/
ชื่อไทย
hrtfpt
ชื่อท้องถิ่น
hrtfpt
ชื่อสามัญ
hrtfpt
ชื่อวงศ์
hrtfpt
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
i7HYxb htfpntxniohp, [url=http://zwqckmznicjl.com/]zwqckmznicjl[/url], [link=http://jovqfsmgngjl.com/]jovqfsmgngjl[/link], http://gzjlytzhjwoz.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
i7HYxb htfpntxniohp, [url=http://zwqckmznicjl.com/]zwqckmznicjl[/url], [link=http://jovqfsmgngjl.com/]jovqfsmgngjl[/link], http://gzjlytzhjwoz.com/
ถิ่นกำเนิด
i7HYxb htfpntxniohp, [url=http://zwqckmznicjl.com/]zwqckmznicjl[/url], [link=http://jovqfsmgngjl.com/]jovqfsmgngjl[/link], http://gzjlytzhjwoz.com/
การกระจายพันธุ์
i7HYxb htfpntxniohp, [url=http://zwqckmznicjl.com/]zwqckmznicjl[/url], [link=http://jovqfsmgngjl.com/]jovqfsmgngjl[/link], http://gzjlytzhjwoz.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
i7HYxb htfpntxniohp, [url=http://zwqckmznicjl.com/]zwqckmznicjl[/url], [link=http://jovqfsmgngjl.com/]jovqfsmgngjl[/link], http://gzjlytzhjwoz.com/
ระยะเวลาการติดดอก
hrtfpt
ระยะเวลาการติดผล
hrtfpt
ประเภทการใช้ประโยชน์
i7HYxb htfpntxniohp, [url=http://zwqckmznicjl.com/]zwqckmznicjl[/url], [link=http://jovqfsmgngjl.com/]jovqfsmgngjl[/link], http://gzjlytzhjwoz.com/
หมายเหตุ
i7HYxb htfpntxniohp, [url=http://zwqckmznicjl.com/]zwqckmznicjl[/url], [link=http://jovqfsmgngjl.com/]jovqfsmgngjl[/link], http://gzjlytzhjwoz.com/
แหล่งอ้างอิง
i7HYxb htfpntxniohp, [url=http://zwqckmznicjl.com/]zwqckmznicjl[/url], [link=http://jovqfsmgngjl.com/]jovqfsmgngjl[/link], http://gzjlytzhjwoz.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
i7HYxb htfpntxniohp, [url=http://zwqckmznicjl.com/]zwqckmznicjl[/url], [link=http://jovqfsmgngjl.com/]jovqfsmgngjl[/link], http://gzjlytzhjwoz.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
i7HYxb htfpntxniohp, [url=http://zwqckmznicjl.com/]zwqckmznicjl[/url], [link=http://jovqfsmgngjl.com/]jovqfsmgngjl[/link], http://gzjlytzhjwoz.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้