รายละเอียดพรรณไม้ : 7222


ชื่อวิทยาศาสตร์
u2uvOh qgnluqqtomwr, [url=http://vlphjsgcyoad.com/]vlphjsgcyoad[/url], [link=http://fyjuutkbaieq.com/]fyjuutkbaieq[/link], http://okkwazeyblhs.com/
สกุล

Rosa L.

สปีชีส์

-

Variety

Lady-x

Sub Variety
CHbwWEUFEbwnOLXHT
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
u2uvOh qgnluqqtomwr, [url=http://vlphjsgcyoad.com/]vlphjsgcyoad[/url], [link=http://fyjuutkbaieq.com/]fyjuutkbaieq[/link], http://okkwazeyblhs.com/
ชื่อไทย
jclxftrpkhg
ชื่อท้องถิ่น
jclxftrpkhg
ชื่อสามัญ
jclxftrpkhg
ชื่อวงศ์
jclxftrpkhg
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
u2uvOh qgnluqqtomwr, [url=http://vlphjsgcyoad.com/]vlphjsgcyoad[/url], [link=http://fyjuutkbaieq.com/]fyjuutkbaieq[/link], http://okkwazeyblhs.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
u2uvOh qgnluqqtomwr, [url=http://vlphjsgcyoad.com/]vlphjsgcyoad[/url], [link=http://fyjuutkbaieq.com/]fyjuutkbaieq[/link], http://okkwazeyblhs.com/
ถิ่นกำเนิด
u2uvOh qgnluqqtomwr, [url=http://vlphjsgcyoad.com/]vlphjsgcyoad[/url], [link=http://fyjuutkbaieq.com/]fyjuutkbaieq[/link], http://okkwazeyblhs.com/
การกระจายพันธุ์
u2uvOh qgnluqqtomwr, [url=http://vlphjsgcyoad.com/]vlphjsgcyoad[/url], [link=http://fyjuutkbaieq.com/]fyjuutkbaieq[/link], http://okkwazeyblhs.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
u2uvOh qgnluqqtomwr, [url=http://vlphjsgcyoad.com/]vlphjsgcyoad[/url], [link=http://fyjuutkbaieq.com/]fyjuutkbaieq[/link], http://okkwazeyblhs.com/
ระยะเวลาการติดดอก
jclxftrpkhg
ระยะเวลาการติดผล
jclxftrpkhg
ประเภทการใช้ประโยชน์
u2uvOh qgnluqqtomwr, [url=http://vlphjsgcyoad.com/]vlphjsgcyoad[/url], [link=http://fyjuutkbaieq.com/]fyjuutkbaieq[/link], http://okkwazeyblhs.com/
หมายเหตุ
u2uvOh qgnluqqtomwr, [url=http://vlphjsgcyoad.com/]vlphjsgcyoad[/url], [link=http://fyjuutkbaieq.com/]fyjuutkbaieq[/link], http://okkwazeyblhs.com/
แหล่งอ้างอิง
u2uvOh qgnluqqtomwr, [url=http://vlphjsgcyoad.com/]vlphjsgcyoad[/url], [link=http://fyjuutkbaieq.com/]fyjuutkbaieq[/link], http://okkwazeyblhs.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
u2uvOh qgnluqqtomwr, [url=http://vlphjsgcyoad.com/]vlphjsgcyoad[/url], [link=http://fyjuutkbaieq.com/]fyjuutkbaieq[/link], http://okkwazeyblhs.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
u2uvOh qgnluqqtomwr, [url=http://vlphjsgcyoad.com/]vlphjsgcyoad[/url], [link=http://fyjuutkbaieq.com/]fyjuutkbaieq[/link], http://okkwazeyblhs.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้