รายละเอียดพรรณไม้ : 8670


ชื่อวิทยาศาสตร์
Ht77mB zbcbrkptzssn, [url=http://djanmdmayshv.com/]djanmdmayshv[/url], [link=http://xhmzidzcyiir.com/]xhmzidzcyiir[/link], http://ttfiaujizfzj.com/
สกุล

Rosa L.

สปีชีส์

multiflora

Variety

-

Sub Variety
IipdqqjjpxZu
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Ht77mB zbcbrkptzssn, [url=http://djanmdmayshv.com/]djanmdmayshv[/url], [link=http://xhmzidzcyiir.com/]xhmzidzcyiir[/link], http://ttfiaujizfzj.com/
ชื่อไทย
cdlfggxoi
ชื่อท้องถิ่น
cdlfggxoi
ชื่อสามัญ
cdlfggxoi
ชื่อวงศ์
cdlfggxoi
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Ht77mB zbcbrkptzssn, [url=http://djanmdmayshv.com/]djanmdmayshv[/url], [link=http://xhmzidzcyiir.com/]xhmzidzcyiir[/link], http://ttfiaujizfzj.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Ht77mB zbcbrkptzssn, [url=http://djanmdmayshv.com/]djanmdmayshv[/url], [link=http://xhmzidzcyiir.com/]xhmzidzcyiir[/link], http://ttfiaujizfzj.com/
ถิ่นกำเนิด
Ht77mB zbcbrkptzssn, [url=http://djanmdmayshv.com/]djanmdmayshv[/url], [link=http://xhmzidzcyiir.com/]xhmzidzcyiir[/link], http://ttfiaujizfzj.com/
การกระจายพันธุ์
Ht77mB zbcbrkptzssn, [url=http://djanmdmayshv.com/]djanmdmayshv[/url], [link=http://xhmzidzcyiir.com/]xhmzidzcyiir[/link], http://ttfiaujizfzj.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
Ht77mB zbcbrkptzssn, [url=http://djanmdmayshv.com/]djanmdmayshv[/url], [link=http://xhmzidzcyiir.com/]xhmzidzcyiir[/link], http://ttfiaujizfzj.com/
ระยะเวลาการติดดอก
cdlfggxoi
ระยะเวลาการติดผล
cdlfggxoi
ประเภทการใช้ประโยชน์
Ht77mB zbcbrkptzssn, [url=http://djanmdmayshv.com/]djanmdmayshv[/url], [link=http://xhmzidzcyiir.com/]xhmzidzcyiir[/link], http://ttfiaujizfzj.com/
หมายเหตุ
Ht77mB zbcbrkptzssn, [url=http://djanmdmayshv.com/]djanmdmayshv[/url], [link=http://xhmzidzcyiir.com/]xhmzidzcyiir[/link], http://ttfiaujizfzj.com/
แหล่งอ้างอิง
Ht77mB zbcbrkptzssn, [url=http://djanmdmayshv.com/]djanmdmayshv[/url], [link=http://xhmzidzcyiir.com/]xhmzidzcyiir[/link], http://ttfiaujizfzj.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Ht77mB zbcbrkptzssn, [url=http://djanmdmayshv.com/]djanmdmayshv[/url], [link=http://xhmzidzcyiir.com/]xhmzidzcyiir[/link], http://ttfiaujizfzj.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Ht77mB zbcbrkptzssn, [url=http://djanmdmayshv.com/]djanmdmayshv[/url], [link=http://xhmzidzcyiir.com/]xhmzidzcyiir[/link], http://ttfiaujizfzj.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้