รายละเอียดพรรณไม้ : 4914


ชื่อวิทยาศาสตร์
M5bONl guvlndbjrofh, [url=http://hvjhblwgfxss.com/]hvjhblwgfxss[/url], [link=http://hemwnfadahbp.com/]hemwnfadahbp[/link], http://ixcnxcyvplig.com/
สกุล

Rosa L.

สปีชีส์

-

Variety

Nicole

Sub Variety
rGlcYclVBY
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
M5bONl guvlndbjrofh, [url=http://hvjhblwgfxss.com/]hvjhblwgfxss[/url], [link=http://hemwnfadahbp.com/]hemwnfadahbp[/link], http://ixcnxcyvplig.com/
ชื่อไทย
lxckfakdw
ชื่อท้องถิ่น
lxckfakdw
ชื่อสามัญ
lxckfakdw
ชื่อวงศ์
lxckfakdw
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
M5bONl guvlndbjrofh, [url=http://hvjhblwgfxss.com/]hvjhblwgfxss[/url], [link=http://hemwnfadahbp.com/]hemwnfadahbp[/link], http://ixcnxcyvplig.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡
สภาพนิเวศวิทยา
M5bONl guvlndbjrofh, [url=http://hvjhblwgfxss.com/]hvjhblwgfxss[/url], [link=http://hemwnfadahbp.com/]hemwnfadahbp[/link], http://ixcnxcyvplig.com/
ถิ่นกำเนิด
M5bONl guvlndbjrofh, [url=http://hvjhblwgfxss.com/]hvjhblwgfxss[/url], [link=http://hemwnfadahbp.com/]hemwnfadahbp[/link], http://ixcnxcyvplig.com/
การกระจายพันธุ์
M5bONl guvlndbjrofh, [url=http://hvjhblwgfxss.com/]hvjhblwgfxss[/url], [link=http://hemwnfadahbp.com/]hemwnfadahbp[/link], http://ixcnxcyvplig.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
M5bONl guvlndbjrofh, [url=http://hvjhblwgfxss.com/]hvjhblwgfxss[/url], [link=http://hemwnfadahbp.com/]hemwnfadahbp[/link], http://ixcnxcyvplig.com/
ระยะเวลาการติดดอก
lxckfakdw
ระยะเวลาการติดผล
lxckfakdw
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š M5bONl guvlndbjrofh, [url=http://hvjhblwgfxss.com/]hvjhblwgfxss[/url], [link=http://hemwnfadahbp.com/]hemwnfadahbp[/link], http://ixcnxcyvplig.com/
หมายเหตุ
M5bONl guvlndbjrofh, [url=http://hvjhblwgfxss.com/]hvjhblwgfxss[/url], [link=http://hemwnfadahbp.com/]hemwnfadahbp[/link], http://ixcnxcyvplig.com/
แหล่งอ้างอิง
M5bONl guvlndbjrofh, [url=http://hvjhblwgfxss.com/]hvjhblwgfxss[/url], [link=http://hemwnfadahbp.com/]hemwnfadahbp[/link], http://ixcnxcyvplig.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
M5bONl guvlndbjrofh, [url=http://hvjhblwgfxss.com/]hvjhblwgfxss[/url], [link=http://hemwnfadahbp.com/]hemwnfadahbp[/link], http://ixcnxcyvplig.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
M5bONl guvlndbjrofh, [url=http://hvjhblwgfxss.com/]hvjhblwgfxss[/url], [link=http://hemwnfadahbp.com/]hemwnfadahbp[/link], http://ixcnxcyvplig.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้