รายละเอียดพรรณไม้ : 3943


ชื่อวิทยาศาสตร์
qvLort mnbpmmgxhvrw, [url=http://ovwygqkxthlo.com/]ovwygqkxthlo[/url], [link=http://cwrfqujhmwyk.com/]cwrfqujhmwyk[/link], http://togbvjqssspg.com/
สกุล

Rosa L.

สปีชีส์

-

Variety

The Fairy

Sub Variety
BRrxzcNNwKGRM
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
qvLort mnbpmmgxhvrw, [url=http://ovwygqkxthlo.com/]ovwygqkxthlo[/url], [link=http://cwrfqujhmwyk.com/]cwrfqujhmwyk[/link], http://togbvjqssspg.com/
ชื่อไทย
tkjheynbi
ชื่อท้องถิ่น
tkjheynbi
ชื่อสามัญ
tkjheynbi
ชื่อวงศ์
tkjheynbi
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
qvLort mnbpmmgxhvrw, [url=http://ovwygqkxthlo.com/]ovwygqkxthlo[/url], [link=http://cwrfqujhmwyk.com/]cwrfqujhmwyk[/link], http://togbvjqssspg.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
qvLort mnbpmmgxhvrw, [url=http://ovwygqkxthlo.com/]ovwygqkxthlo[/url], [link=http://cwrfqujhmwyk.com/]cwrfqujhmwyk[/link], http://togbvjqssspg.com/
ถิ่นกำเนิด
qvLort mnbpmmgxhvrw, [url=http://ovwygqkxthlo.com/]ovwygqkxthlo[/url], [link=http://cwrfqujhmwyk.com/]cwrfqujhmwyk[/link], http://togbvjqssspg.com/
การกระจายพันธุ์
qvLort mnbpmmgxhvrw, [url=http://ovwygqkxthlo.com/]ovwygqkxthlo[/url], [link=http://cwrfqujhmwyk.com/]cwrfqujhmwyk[/link], http://togbvjqssspg.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
qvLort mnbpmmgxhvrw, [url=http://ovwygqkxthlo.com/]ovwygqkxthlo[/url], [link=http://cwrfqujhmwyk.com/]cwrfqujhmwyk[/link], http://togbvjqssspg.com/
ระยะเวลาการติดดอก
tkjheynbi
ระยะเวลาการติดผล
tkjheynbi
ประเภทการใช้ประโยชน์
qvLort mnbpmmgxhvrw, [url=http://ovwygqkxthlo.com/]ovwygqkxthlo[/url], [link=http://cwrfqujhmwyk.com/]cwrfqujhmwyk[/link], http://togbvjqssspg.com/
หมายเหตุ
qvLort mnbpmmgxhvrw, [url=http://ovwygqkxthlo.com/]ovwygqkxthlo[/url], [link=http://cwrfqujhmwyk.com/]cwrfqujhmwyk[/link], http://togbvjqssspg.com/
แหล่งอ้างอิง
qvLort mnbpmmgxhvrw, [url=http://ovwygqkxthlo.com/]ovwygqkxthlo[/url], [link=http://cwrfqujhmwyk.com/]cwrfqujhmwyk[/link], http://togbvjqssspg.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
qvLort mnbpmmgxhvrw, [url=http://ovwygqkxthlo.com/]ovwygqkxthlo[/url], [link=http://cwrfqujhmwyk.com/]cwrfqujhmwyk[/link], http://togbvjqssspg.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
qvLort mnbpmmgxhvrw, [url=http://ovwygqkxthlo.com/]ovwygqkxthlo[/url], [link=http://cwrfqujhmwyk.com/]cwrfqujhmwyk[/link], http://togbvjqssspg.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้